Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR -ve dnech 20. a 21. října 2017

Říjnové volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se v MČ Praha-Ďáblice uskuteční v nové přístavbě zdejší Základní školy v ulici U Parkánu 17 a již tradičně v budově stávajícího Obecního domu. Volit se bude v pátek 20. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 21. října od 8 do 14 hodin. Opět budou dva okrsky. Voličům budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem).
Sdílet