Hluk v Ďáblicích

Hluk - ilustrační obrázek
Sdílet

Hluk v Ďáblicích

na začátku listopadu proběhla dvě nová měření hluku, a to z kapacitní komunikace Cínovecká (měřeno v oblasti dolní části ulice Chřibská) a také z ulice Ďáblické (měřeno u Akcízu).

Výsledky:

Cínovecká v termínu měření vyhověla normám, v noci však do překročení limitu zbývá pouhých 4,8 db. Je tedy velmi pravděpodobné, že v jiném měřícím termínu by mohlo dojít k překročení těchto limitů.

Ďáblická vzhledem k započítání korekce "staré hlukové zátěže" limitům vyhověla. Korekci "starou hlukovou zátěží" považujeme za nestandartní a budeme pro Ďáblickou ulici usilovat o její zrušení.

 

Byla objednána celková hluková studie pro území Ďáblic, včetně navržení účinných opatření. V současné době ve spolupráci s odborníky shormažďujeme data pro tuto studii.

Pražský akční plán na snížení hluku: http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/hluk/akcni_plan_snizovani_hluku/navrh_AP...