Hluk v Ďáblicích

Hluk - ilustrační obrázek
Sdílet

Hluk v Ďáblicích

Hluk patří k v České republice k nejrozšířenějším škodlivým vlivům na člověka a trvalá hluková zátěž může lidem působit řadu zdravotních i sociálních problémů. Týká se to zejména lidí žijících v blízkosti frekventovaných dopravních komunikací. Nejen proto vnímáme hluk z dopravy v Ďáblicích a okolí za jedno z prioritních témat, kterému je potřeba věnovat patřičnou pozornost.

V listopadu 2015 proběhla dvě nová měření hluku, a to z kapacitní komunikace Cínovecká (měřeno v oblasti dolní části ulice Chřibská) a také z ulice Ďáblické (měřeno u Akcízu).

Výsledky:

  • Cínovecká v termínu měření vyhověla normám, v noci však do překročení limitu zbývá pouhých 4,8 db. Je tedy velmi pravděpodobné, že v jiném měřícím termínu by mohlo dojít k překročení těchto limitů.
  • Ďáblická vzhledem k započítání korekce "staré hlukové zátěže" limitům vyhověla. Korekci "starou hlukovou zátěží" považujeme za nestandartní a budeme pro Ďáblickou ulici usilovat o její zrušení.

Na podzim 2016 MČ Ďáblice objednala komplexní hlukovou studii pro území Ďáblic, včetně navržení účinných opatření. V současné době ve spolupráci s odborníky shromažďujeme data pro tuto studii a průběžně zpracováváme dílčí výsledky.

V průběhu roku 2017 byl vypracován Akustický posudek pro starou hlukovou zátěž v Ďáblické ul. a na Hygienické stanici hl. m. Prahy probíhala za účasti zástupců MČ Praha Ďáblice a MHMP jednání za účelem realizace protihlukových opatření v Ďáblicích. Koncem října proběhlo kontinuální třídenní měření hluku z dopravy na vytipovaných místech v Ďáblicích.  Denní hlukové limity jsou v Ďáblicích v předepsané normě.  U Akcízu a v Chřibské ulici jsou prokazatelně překročeny noční hlukové limity. Po Magistrátu hl. m. Prahy budeme požadovat dostatečně účinná opatření k zamezení překračování nočních hlukových limitů.

1/2018 Hygienická stanice hl. m. Prahy i přes předběžnou ústní dohodu označila naše podklady k žádosti o nepřiznání korekce pro starou hlukovou zátěž na Ďáblické ulici jako nerelevantní. V průběhu měření hluku, realizovaného městskou částí se změnil Metodický návod pro měřní a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí a naměřené hodnoty tedy neodpovídají aktuální metodice měření. Hygienické stanice se tak odmítla naší žádostí zabývat.

 

Své zkušenosti s hlukem v Ďáblicích, podněty či připomínky můžete zasílat na martin.tumpach@dablice.cz

 

Aktuální informace k Pražskému akčnímu plánu na snížení hluku.