Hospodaření MČ

Na jednání zastupitelstva 24. 9.2014 předložil starosta M. Růžička všem přítomným zastupitelům podrobnou zprávu o hospodaření městské části a činnosti rady za celé volební období. Je to poprvé, co takový dokument vznikl a byl zveřejněn. Cílem je, aby se takové faktické hodnocení volebních období a jejich zveřejňování stalo v Ďáblicích pravidlem.