Kontakty

Úřad městské části Praha - Ďáblice

  • Květnová 553/52, 182 02 Praha 8
  • IČ: 00231266
  • Tel.: 283 910 723-724, fax: 283 910 721
  • E-mail: posta@dablice.cz
  • ID datové schránky: dkvbw9b
  • Elektronická podatelna: podatelna@dablice.cz

Úřední hodiny

  • po, st: 7:30 - 12.00, 13.00 - 17:45
  • út, čt: 7:30 - 12.00

Kontakt na starostu a místostarostu

Sekretariát starosty

Sekretariát
nophoto

asistentka

Jméno: 
Prejzová Jana
Telefon: 
283910724
Email: 
jana.prejzova@dablice.cz

Útvar: kancelář starosty

Starosta

Ing. Růžička Miloš

Starostové a nezávislí
Telefon: 
602 696 391
Email: 
milos.ruzicka@dablice.cz

starosta

Kompetence: územní plánování, urbanismus a rozvoj MČ; školství, volný čas, kultura, sport; komise pro projednávání přestupků; SDH; Komise kulturní a školská; sociální otázky, bytová politika; komise sociální, klub seniorů; životní prostředí

Místostarosta

Ing. Mgr. Tumpach Martin

ČSSD
Telefon: 
602 696 390
Email: 
martin.tumpach@dablice.cz

zástupce starosty

Kompetence: úkoly zadané starostou (zejména v oblasti ÚP, administrace, čerpání finančních prostředků z evropských fondů a dalších titulů, využití majetku MČ); rozvoj a údržba infrastruktury MČ, movitého a nemovitého majetku (ing. sítě, komunikace, chodníky, parkovací místa, MHD); Komise výstavby a investic; otevřený úřad, komunikační prostředky radnice (web, ĎZ, sociální sítě); údržba a rozvoj zeleně; KŽP; bezpečnost

Zaměstnanci úřadu

Zaměstnanci úřadu

Zaměstnanci úřadu
nophoto

tajemnice ÚMČ

Jméno: 
Mgr. Renata Henych
Telefon: 
283910723-5
Email: 
renata.henych@dablice.cz
nophoto

vedoucí odd. FIO, hlavní účetní

Jméno: 
Koubová Miroslava
Telefon: 
283910723-5
Email: 
miroslava.koubova@dablice.cz

Funkce: vedoucí FIO
Odbor: finanční odbor

nophoto

účetní VHČ, mzdová účetní, majetek, ověřování, CzechPOINT

Jméno: 
Ing. Lomozová Bronislava
Telefon: 
266312743
Email: 
bronislava.lomozova@dablice.cz

Funkce: Samostatný odborný referent VHČ
Odbor: finanční odbor

nophoto

poplatky, podatelna, evidence obyvatel, ověřování, CzechPOINT

Jméno: 
Forková Monika
Telefon: 
283910723-5
Email: 
monika.forkova@dablice.cz

Funkce: samostatný odborný referent finančně správní
Odbor: odbor vnitřní správy

nophoto

technická správa budov, údržba veřejných prostranství, životní prostředí

Jméno: 
Ing. Lukavec Jan
Telefon: 
283910723-5
Email: 
jan.lukavec@dablice.cz

Funkce: technicko hospodářský pracovník
Odbor: odbor vnitřní správy

nophoto

asistentka

Jméno: 
Prejzová Jana
Telefon: 
283910724
Email: 
jana.prejzova@dablice.cz

Útvar: kancelář starosty