Řízená pastva ovcí a koz pod hvězdárnou

Ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy byla zahájena řízená pastva ovcí a koz ve svahu kopce pod hvězdárnou.

Sdílet