Kácení akátů na území hl. m. Prahy

V průběhu prvního říjnového týdne Lesy hl. m. Prahy zahájily práce spojené s managementem přeměny akátových porostů, které jsou roztroušeny po celém území hlavního města Prahy. Na jedné straně budou zahájeny výsadby nových porostů po uvolněných plochách z předchozího roku, na druhé straně je připravována přeměna dalších porostů formou kácení akátu z vybraných porostů. Tyto práce můžete zaznamenat v porostech v průběhu celého podzimu. Jedná se o dlouhodobé úsilí postupně nahradit porosty trnovníku akátu dřevinami, jež jsou součástí přirozené skladby lesů v pražské oblasti. Trnovník akát v české přírodě není původní a je také mimořádně agresivní. Svými kořeny do půdy vylučuje látky, kterými dokáže původní vegetaci zcela vytlačit. Invazivní akát se velmi dobře dokáže sám šířit prostřednictvím kořenových výmladků. Vyznačení akátových těžeb v lesích v majetku hl. m. Prahy probíhalo ve spolupráci s pracovníky odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. Takovéto plochy jsou vždy označeny informačními cedulemi. Plochy po akátových těžbách v příštím roce při výsadbách budou opětovně zalesněny sazenicemi přirozené druhové skladby.

Pro doplňující informace lze kontaktovat vedoucího střediska Lesy – Ing. Petra Hrmu; e-mail: hrma@lesy-praha.cz

http://www.lhmp.cz/lesy/2017/10/nepuvodni-trnovnik-akat-opet-odstranujeme-z-prazskych-lesu/

Sdílet