Odpady a kontejnery

Vertical Tabs

Koše na psí exkrementy

Umístění košů na psí exkrementy v Ďáblicích.

umístění košu na psí exkrementy

Mobilní sběrný dvůr

Úřad městské části Praha - Ďáblice oznamuje, že v sobotu dne 3. října v době od 10:00 do 16:00 bude u křižovatky ulic Mannerova a Osinalická přistavěn mobilní sběrný dvůr. Do něj je možno zdarma ukládat objemný odpad, bioodpad, dřevo a stavební suť. Přítomna bude obsluha MSD.

Mobilní svoz nebezpečného odpadu (2014)

Referát životního prostředí úřadu městské části Praha – Ďáblice oznamuje, že mobilní svoz nebezpečného odpadu bude v roce 2014 probíhat v těchto termínech.
 
29. července 2014
28. října 2014

16.30–16.50  křižovatka ul. Hřenská – Květnová;
17.00–17.20  křižovatka ulic Šenovská – U Spojů;
17.30–17.50  ulice U Prefy;
18.00–18.20  křižovatka ul. Kostelecká – Legionářů.

Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy) mohou obsluze svozových vozidel odevzdat zdarma tyto odpady:

    • baterie, akumulátory
    • nádobky od sprejů
    • mazací oleje a tuky (ne potravinářské)
    • ředidla a barvy
    • léky a teploměry
    • kyseliny a hydroxidy
    • lepidla a pryskyřice
    • detergenty (odmašťovací přípravky)
    • fotochemikálie
    • pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)
    • zářivky a výbojky 

Náhradní přistavení VOK

Vážení občané,

Z důvodu chybně přistaveného velkoobjemového kontejneru na domovní odpad společností .A.S.A. v ulici Květnová, bude velkoobjemový kontejner opětovně přistaven o víkendu 27. a 28. června na původně plánované místo, tj. do ulice Květnová u č.p. 448.

Odvoz bioodpadu

Vážení občané,
upozorňujeme Vás na změnu svozového dne u služby odvoz bioodpadu (hnědá popelnice) od firmy Pražské služby, a.s.
Sběrné nádoby na bioodpad se od 8. 4. 2014 v lokalitě městské části Praha-Ďáblice vyváží vždy v úterý – lichý týden.
Referát životního prostředí úřadu městské části Praha – Ďáblice

Rozpis velkoobjemových kontejnerů do konce roku 2015

Vážení občané, rozpis velkoobjemových kontejnerů do konce roku 2015 naleznete v příloze.

NázevVelikost
Rozpis60.24 KB
Separovaný sběr (mapa sběrných nádob)

Přehlednou mapu s vyhledáváním nejbližšího sběrného místa si můžete prohlédnout zde (http://odpad.prazske-sluzby.cdsw.cz/imapa.aspx)

Svoz bioodpadu z domácností

Pražské služby, a.s. informují, že pravidelný svoz bioodpadu u občanů, kteří si službu objednali a obdrželi od Pražských služeb tzv. hnědé popelnice, bude zahájen v úterý 7. 4. 2015. Pravidelný svoz bude prováděn následně každý lichý týden, vždy v úterý.

Ukončení provozu biokontejnerů v roce 2014

Vážení občané,

dovolujeme si vás upozornit, že v souladu s plánovaným harmonogramem bylo pro rok 2014 ukončeno přistavování VOK-BIO, které zajišťovala MČ Praha-Ďáblice, každou sobotu  na dvoře úřadu MČ a v ulici Chřibská.

Služba bude pro občany MČ PRaha - Ďáblice opět zprovozněna v roce 2015. 

Velkoobjemové kontejnery

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA BIOODPAD V ROCE 2015

Úřad městské části Praha – Ďáblice informuje, že v letošním roce budou opět přistaveny velkoobjemové kontejnery na bioodpad z finančních prostředků městské části, a to na dvoře úřadu MČ (v čase od 10:00 do 16:00) a v ulici Chřibská na místě bývalého dětského hřiště.

VOK-BIO budou přistaveny každou sobotu, počínaje sobotou 11. dubna, a to až do soboty 20. června a následně od soboty 12. září do soboty 14. listopadu. V mezidobí, tj. v průběhu letních prázdnin, budou VOK-BIO přistavovány každých 14 dní.

Do přistavených VOK - BIO mohou občané zdarma odkládat biologicky rozložitelný odpad (bioodpad) rostlinného původu ze zahrad - listí, trávu, větve, neznečištěnou zeminu apod.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA DOMOVNÍ ODPAD V ROCE 2015

Úřad městské části Praha – Ďáblice informuje, že v letošním roce budou opět přistaveny velkoobjemové kontejnery na domovní odpad z finančních prostředků městské části, a to v následujících lokalitách:

 • Koníčkovo náměstí
 • Legionářů
 • Na Terase
 • Květnová (u č.p. 448)
 • Na Blatech

Umístění se může mírně lišit z důvodu aktuální dopravní situace

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v termínech

 • 25. - 26. dubna
 • 13. - 14. června
 • 17. - 18. října
 • 27. - 28. listopadu

VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností, jako je např. nábytek, sportovní náčiní, koberce, PVC, sanitární technika. VOK naopak nelze použít pro odkládání jakéhokoliv odpadu z podnikatelské činnosti a jiného odpadu než objemného, jako např. směsný komunální odpad, chemikálie, baterie, barvy, biodpad, pneumatiky a elektrošrot.

Upozorňujeme obyvatele, že po naplnění bude kontejner odvezen a ukládání odpadu na sběrných místech mimo kontejner nebo mimo dobu jeho fyzického přistavení je považováno za černou skládku a pokutováno.

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad

Úřad městské části Praha – Ďáblice oznamuje, že velkoobjemové kontejnery na bioodpad (dále jen VOK - BIO) na objemný odpad budou přistaveny v sobotu dne 18. dubna 2015 od 13:00 do 16:00 v následujících lokalitách:

 •   Legionářů X Kostelecká               
 • Na Blatech X U Červeného Mlýnku

v neděli dne 19. dubna 2015 od 13:00 do 16:00 v následujících lokalitách:

 • Koníčkovo náměstí        
 • Květnová X Na Znělci

Upozorňujeme obyvatele, že konečná poloha VOK - BIO může být mírně odlišná z důvodu dopravní situace.

Do přistavených VOK - BIO mohou občané zdarma odkládat biologicky rozložitelný odpad (bioodpad) rostlinného původu ze zahrad - listí, trávu, větve, neznečištěnou zeminu apod.

VOK - BIO jsou určeny pouze pro občany hl. m. Prahy a pro odpad z údržby zahrad ve vlastnictví fyzických osob - občanů. Vysbíraný bioodpad bude zpracován kompostováním.

VOK – BIO jsou přistaveny z finančních prostředků Magistrátu hl. m. Prahy. Kontejnery z prostředků městské části budou přistavovány po schválení rozpočtu.

Velkoobjemové kontejnery na domovní odpad

Úřad městské části Praha - Ďáblice oznamuje, že o víkendu 25. 4. a 26. 4. budou přistavěny velkoobjemové kontejnery na odpad z domácností, a to v lokalitách

 • Koníčkovo náměstí
 • Legionářů
 • Na Terase
 • Květnová (u č.p. 448)
 • Na Blatech

Umístění se může mírně lišit z důvodu aktuální dopravní situace.

Velkoobjemové kontejnery v měsíci březnu

Úřad městské části Praha – Ďáblice oznamuje, že velkoobjemové kontejnery (dále jen VOK) na objemný odpad budou přistaveny v neděli dne 8. března 2015 od 9:00 do 13:00 v následujících lokalitách:

Koníčkovo náměstí
Květnová X Na Znělci
Legionářů X Lobečská
Na Blatech X U Červeného Mlýnku
Na Terase X Prácheňská

Upozorňujeme obyvatele, že konečná poloha VOK může být mírně odlišná z důvodu dopravní situace.

 VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností, jako je např.:

 • Nábytek
 • sportovní náčiní (lyže, jízdní kola apod.)
 • koberce, podlahové PVC
 • umyvadla a záchodové mísy.

VOK nelze využít pro odkládání jakéhokoliv odpadu z podnikatelské činnosti a jiného odpadu než objemného, jako je např.:

 • směsný komunální odpad
 • nebezpečné složky komunálního odpadu (baterie a akumulátory, barvy, chemikálie)
 • bioodpad
 • vyřazená elektrická zařízení (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, telefony apod.)
 • stavební suť
 • pneumatiky
Velkoobjemové kontejnery v roce 2016

Vážení občané,

níže naleznete přehled VOK, VOK BIO a mobilního sběru nebezpečného odpadu pro rok 2016. Upozorňujeme, že přehled se může změnit, proto vždy, prosím, sledujte aktuální stav.

Velkoobjemový kontejner na bioodpad

Úřad MČ Praha - Ďáblice informuje, že v sobotu dne 21. listopadu 2015 budou mimořádně přistaveny VOK-BIO na dvoře úřadu a v ulici Chřibská. Upozorňujeme občany, že po naplnění kontejneru budou opět uzavřeny.

Velkoobjemový kontejner na bioodpad

Uřad městské části Praha – Ďáblice oznamuje, že v měsíci září bude přistaven velkoobjemový kontejner na bioodpad (dále jen VOK-BIO) v těchto dnech a lokalitách:

 • 6. 9. 2014 od 9:00 do 12:00 v ulici Legionářů
 • 13. 9. 2014 od 13:00 do 16:00 na Koníčkově náměstí  

Do přistavených VOK - BIO mohou občané zdarma odkládat biologicky rozložitelný odpad (bioodpad) rostlinného původu ze zahrad - listí, trávu, větve, neznečištěnou zeminu apod.

Po celou dobu přistavení VOK bude přítomna odborná obsluha, která bude dohlížet na průběh sběru. VOK - BIO jsou určeny pouze pro občany hl. m. Prahy a pro odpad z údržby zahrad ve vlastnictví fyzických osob - občanů. Vysbíraný bioodpad bude zpracován kompostováním.

Služba je hrazena z prostředků Magistrátu hl. m. Prahy a o umístění a počtu kontejnerů rozhoduje Magistrát hl. m. Prahy.

I nadále můžete využívat VOK-BIO, které zajišťuje MČ Praha-Ďáblice, a to do odvolání každou sobotu od 10:00 do 18:00 na dvoře úřadu MČ nebo od 10:00 do 16:00 v ulici Chřibská na místě bývalého dětského hřiště. 

Velkoobjemový kontejner na bioodpad

Uřad městské části Praha – Ďáblice oznamuje, že dne 15. listopadu 2014 od 13:00 do 16:00 bude přistaven velkoobjemový kontejner na bioodpad (dále jen VOK-BIO) v ulici Na Blatech.

Do přistaveného VOK - BIO mohou občané zdarma odkládat biologicky rozložitelný odpad (bioodpad) rostlinného původu ze zahrad - listí, trávu, větve, neznečištěnou zeminu apod.

Po celou dobu přistavení VOK bude přítomna odborná obsluha, která bude dohlížet na průběh sběru. VOK - BIO jsou určeny pouze pro občany hl. m. Prahy a pro odpad z údržby zahrad ve vlastnictví fyzických osob - občanů. Vysbíraný bioodpad bude zpracován kompostováním.

Služba je hrazena z prostředků Magistrátu hl. m. Prahy a o umístění a počtu kontejnerů rozhoduje Magistrát hl. m. Prahy.

I nadále můžete využívat VOK-BIO, které zajišťuje MČ Praha-Ďáblice, a to do odvolání každou sobotu od 10:00 do 18:00 na dvoře úřadu MČ nebo od 10:00 do 16:00 v ulici Chřibská na místě bývalého dětského hřiště. 

Velkoobjemový kontejner na domovní odpad

Úřad městské části Praha - Ďáblice obdržel z prostředků hl. m. Prahy jeden velkoobjemový kontejner na domovní odpad. Tento kontejner bude přistaven v neděli 17. 5. od 9:00 do 13:00 v ulici Mannerova naproti bývalé cihelně.

Upozorňujeme občany, že pokud dojde k naplnění VOK před ukončením plánovaného času přistavení, bude odvezen bez náhrady.

VOK na bioodpad z prostředků MČ

Úřad městské části Praha – Ďáblice informuje, že v letošním roce budou opět přistaveny velkoobjemové kontejnery na bioodpad z finančních prostředků městské části, a to na dvoře úřadu MČ (v čase od 10:00 do 16:00) a v ulici Chřibská na místě bývalého dětského hřiště.

VOK-BIO budou přistaveny každou sobotu, počínaje sobotou 11. dubna, a to až do soboty 20. června a následně od soboty 12. září do soboty 14. listopadu. V mezidobí, tj. v průběhu letních prázdnin, budou VOK-BIO přistavovány každých 14 dní.

Do přistavených VOK - BIO mohou občané zdarma odkládat biologicky rozložitelný odpad (bioodpad) rostlinného původu ze zahrad - listí, trávu, větve, neznečištěnou zeminu apod.

VOK-BIO o letních prázdninách

Úřad městské části Praha – Ďáblice oznamuje, že velkoobjemové kontejnery na bioodpad budou přistavovány v průběhu letních prázdnin v těchto termínech

 • sobota 4. července
 • sobota 18. července
 • sobota 1. srpna
 • sobota 15. srpna
 • sobota 29. srpna
 • sobota 12. září

a dále pak každou sobotu až do 14. listopadu nebo do odvolání.

Kontejnery budou přistavovány v obvyklých lokalitách a po naplnění budou uzavřeny.

VOK-BIO z prostředků hl. m. Prahy

Úřad městské části Praha – Ďáblice oznamuje, že z rozpočtu hl. m. Prahy budou na podzim přistaveny velkoobjemové kontejnery na bioodpad ve dnech 12. 9. a 17. 10. vždy v době od 13:00 do 16:00 v lokalitách:

 • Koníčkovo náměstí
 • Na Blatech X U Červeného Mlýnku