Program v Ďáblické hvězdárně

Sdílet

Hvězdárna Ďáblice

Pod hvězdárnou 768, 182 00 Praha 8, tel.: 283 910 644

e-mail: hvezdarna.dablice@centrum.cz

www.planetarium.cz/dabliceobs

 

Program na březen a duben 2017

Otevírací doba

Březen: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 19.30–21.30, čtvrtek 13.30–15.30, 19.30–21.30, neděle 14–16 hodin.

Duben: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 20.30–22.30, čtvrtek 13.30–15,30, 20.30–22.30, neděle 14–16 hodin. Velikonoční prázdniny čtvrtek 13. dubna 10-12, 13.30-15.30; neděle 16. a pondělí 17. dubna zavřeno.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí od 18.30 hodin:

13. 3. Ing. Václav Přibáň: Jarní obloha – souhvězdí, zajímavé úkazy a objekty.

20. 3. Ing. Karel Dohnal: Západní Evropa z letadla 2009 - hrady, zámky, přírodní krásy.

10. 4. RNDr. Jiří Grygar, CSc.: Žeň objevů 2016.

24. 4. Mgr. Karel Drábek: Lomy trochu jinak pohledem geologa.

POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy v pondělí od 18.30 hodin:

6. a 27. 3. APOLLO 15, APOLLO 16.

3. 4. Den Země (pásmo přírodopisných filmů).

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy

Březen: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30; středa, čtvrtek 19.30–21.30, neděle 14–16 hodin. V pondělí 6. a 27. 3. 20-21 za jasného počasí. Přístupné bez objednání.

Duben: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 20.30–22.30, neděle 14–16 hodin. V pondělí 3. 4. 20-21 za jasného počasí. Přístupné bez objednání.

Denní obloha: Slunce - povrch se skvrnami (po oba měsíce).

Noční obloha:  Měsíc - od 1. do 14. 3., nejlépe okolo 5. 3; od 1. do 12. 4., nejlépe okolo 3. 4. Merkur – na konci března. Jupiter – po celý duben, 7. 4. opozice se Sluncem. Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po oba měsíce. Hvězdokupy, galaxie - za bezměsíčných večerů po oba měsíce.

Podmínkou úspěšného pozorování je jasná obloha, při nepříznivém počasí (zataženo) je možné promítnout filmy, prohlédnout si přístrojové vybavení hvězdárny, astronomickou výstavu a zakoupit astronomické publikace (pohledy, mapy, knížky aj.).

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY

V první polovině března ve středu a ve čtvrtek 18.30-19.30 hodin; v dubnu vždy ve středu a ve čtvrtek 19.30 – 20.30 mohou hvězdárnu navštívit předem objednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob - vhodné pro rodiny s dětmi, školy). Program: pozorování oblohy, příp. promítání filmů spojené s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.

ŠKOLNÍ POŘADY

V pondělí-pátek v 9 a 10.30 hodin pro předem objednané školní výpravy. Vstupné: 30 Kč, pedagog. doprovod zdarma. Bližší informace a objednávky na č. 283910644.

POHÁDKY (od 3 let)

Neděle 19. 3. v 10.15 – Měsíc u krejčího.

Neděle 23. 4. v 10.15 – Africká pohádka (Ogua a piráti).

Za jasného počasí 11–12 pozorování Slunce.

Velikonoční prázdniny čtvrtek 13. dubna 10-12, 13.30-15.30.

10.15 O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici (pohádka)

11-12, 13.30-15.30 pozorování Slunce, příp. Venuše.

VSTUPNÉ

Na pozorování oblohy – dospělí 45 Kč, mládež 25 Kč, senioři (od 65 let) 40 Kč, filmové pořady, přednášky – dospělí 55 Kč, mládež 30 Kč, senioři (od 65 let) 50 Kč.