Silniční okruh kolem Prahy

Silniční okruh - ilustrační fotografie
Sdílet

Archiv událostí (od 90.let)

.. na níže uvedených odkazech naleznete dokumentaci, tiskové zprávy, analýzy i reportáže - často s překvapujícími i šokujícími odhaleními, které mapující aktivity všech zůčastněných, a které souvisejí s výstavbou "okruhu" od samého počátku ( tedy již od 90. let min.století)

Doporučené odkazy:

(právní ochrana ŽP a práv občanů, profesionální informace, případové studie a mnoho dalšího)

(web sdružení zejména zástupců Magistrátu, ŘSD, zainteresovaných firem a starostů, atp. , z uvedených informací není patrné,kdy bylo sdružení založeno, o rozsahu a kvalitě dokumentů i aktivit si udělá čtenář názor sám, ...  )

(mimořádně rozsáhlý portál: aktuality, archiv veškerých aktivit, akcí, dokumentů, tiskových zpráv, otevřených dopisů, , legislativy, map a plánů, letáků, fotografíí a videí, ... IČ: 26984199, registrace u MV provedena dne: 26.11.2004, i v tommto případě si o rozsahu a kvalitě dokumentů i aktivit udělá čtenář názor snadno sám,...

(účastník veřejných petičních a protestních akcí, autor některých připomínek k územnímu řízení staveb 518, 519 )

Dopis 11 starostů městských částí 

Výzva k řešení Silničního okruhu kolem Prahy adresovaná ministru dopravy Mgr. Pavlu Dobešovi, prvnímu náměstkovi pražského primátora Ing. Karlu Březinovi a hejtmanovi Středočeského kraje MUDr. Davidu Rathovi.