Zaměstnanci úřadu

Zaměstnanci úřadu
nophoto

tajemnice ÚMČ

Jméno: 
Mgr. Renata Henych
Telefon: 
283910723-5
Email: 
renata.henych@dablice.cz
nophoto

vedoucí odd. FIO, hlavní účetní

Jméno: 
Koubová Miroslava
Telefon: 
283910723-5
Email: 
miroslava.koubova@dablice.cz

Funkce: vedoucí FIO
Odbor: finanční odbor

nophoto

účetní VHČ, mzdová účetní, majetek, ověřování, CzechPOINT

Jméno: 
Ing. Lomozová Bronislava
Telefon: 
266312743
Email: 
bronislava.lomozova@dablice.cz

Funkce: Samostatný odborný referent VHČ
Odbor: finanční odbor

nophoto

poplatky, podatelna, evidence obyvatel, ověřování, CzechPOINT

Jméno: 
Forková Monika
Telefon: 
283910723-5
Email: 
monika.forkova@dablice.cz

Funkce: samostatný odborný referent finančně správní
Odbor: odbor vnitřní správy

nophoto

technická správa budov, údržba veřejných prostranství, životní prostředí

Jméno: 
Ing. Lukavec Jan
Telefon: 
283910723-5
Email: 
jan.lukavec@dablice.cz

Funkce: technicko hospodářský pracovník
Odbor: odbor vnitřní správy

nophoto

asistentka

Jméno: 
Prejzová Jana
Telefon: 
283910724
Email: 
jana.prejzova@dablice.cz

Útvar: kancelář starosty