Radní MČ

Starosta

Ing. Růžička Miloš

Starostové a nezávislí
Telefon: 
602 696 391
Email: 
milos.ruzicka@dablice.cz

starosta

Kompetence: územní plánování, urbanismus a rozvoj MČ; školství, volný čas, kultura, sport; komise pro projednávání přestupků; SDH; Komise kulturní a školská; sociální otázky, bytová politika; komise sociální, klub seniorů; životní prostředí

Zástupce starosty

Ing. Mgr. Tumpach Martin

ČSSD
Telefon: 
602 696 390
Email: 
martin.tumpach@dablice.cz

zástupce starosty

Kompetence: úkoly zadané starostou (zejména v oblasti ÚP, administrace, čerpání finančních prostředků z evropských fondů a dalších titulů, využití majetku MČ); rozvoj a údržba infrastruktury MČ, movitého a nemovitého majetku (ing. sítě, komunikace, chodníky, parkovací místa, MHD); Komise výstavby a investic; otevřený úřad, komunikační prostředky radnice (web, ĎZ, sociální sítě); údržba a rozvoj zeleně; KŽP; bezpečnost

Členové rady

Dohnalová Tatjana

Volba 2010
Telefon: 
702 075 625
Email: 
dohnalova.tana@seznam.cz

Kompetence: doprava; web, ĎZ, rozhlas, nástěnky; čistota a úklid obce; životní prostředí, komise ŽP

Ing. Dvořák Tomáš

Starostové a nezávislí
Telefon: 
603 146 874
Email: 
tomas.dvorak@dablice.cz

pozice: OSVČ, statik, projektant

Kompetence: oprava a údržba bytů a budov; stavební investice a opravy; skládka Ďáblice, Výbor pro kontrolu skládky

Stránská Markéta

Starostové a nezávislí
Telefon: 
606 835 499
Email: 
marketa.stranska@jatas.cz

produkční

Kompetence: sport, sportovní komise; podpora komunitního života, spolků, sdružení; sociální začleňování, sociální a zdravotní politika, bydlení

Zápisy: 
Kompetence radních
NázevVelikost
kompetence33.79 KB