Radní MČ

Starosta

Ing. Růžička Miloš

Starostové a nezávislí
Telefon: 
602 696 391
Email: 
milos.ruzicka@dablice.cz

starosta

Kompetence: územní plánování, urbanismus a rozvoj MČ; školství, volný čas, kultura, sport; komise pro projednávání přestupků; SDH; Komise kulturní a školská; sociální otázky, bytová politika; komise sociální, klub seniorů; životní prostředí

Zástupce starosty

Ing. Mgr. Tumpach Martin

Telefon: 
602 696 390
Email: 
martin.tumpach@dablice.cz

místostarosta

Kompetence: úkoly zadané starostou (zejména v oblasti ÚP, administrace, čerpání finančních prostředků z evropských fondů a dalších titulů, využití majetku MČ); rozvoj a údržba infrastruktury MČ, movitého a nemovitého majetku (ing. sítě, komunikace, chodníky, parkovací místa, MHD); Komise výstavby a investic; otevřený úřad, komunikační prostředky radnice (web, ĎZ, sociální sítě); údržba a rozvoj zeleně; KŽP; bezpečnost

Máte podnět, stížnost, pochvalu nebo nápad jak něco v Ďáblicích zlepšit? Chcete se aktivně zapojit do směřování naší městské části? Neváhejte se na mě obrátit nebo mě navštívit na ďáblické radnici.

Pro zkvalitnění vaší informovanosti o aktuálních nabídkách v naší obci (informace z MČ, plánované akce atd.) a současně s důrazem na okamžité informovaní při vzniku mimořádných událostí (např. přerušení dodávek vody, plynu, elektrické energie atd.) poskytujeme pro vás tzv. mobilní rozhlas. Tato služba umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů formou krátkých textových zpráv. V Dnešní době, kdy mobilní telefony používá téměř každý, vám nabízíme efektivní a rychlý systém zveřejňování důležitých informací. Služba funguje pro zákazníky všech českých mobilních operátorů a je BEZPLATNÁ. Registrovat se lze on-line nebo vyplněním formuláře na podatelně radnice.

Členové rady

Dohnalová Tatjana

Volba 2010
Telefon: 
702 075 625
Email: 
dohnalova.tana@seznam.cz

Kompetence: doprava; web, ĎZ, rozhlas, nástěnky; čistota a úklid obce; životní prostředí, komise ŽP

Ing. Dvořák Tomáš

Starostové a nezávislí
Telefon: 
603 146 874
Email: 
tomas.dvorak@dablice.cz

pozice: OSVČ, statik, projektant

Kompetence: oprava a údržba bytů a budov; stavební investice a opravy; skládka Ďáblice, Výbor pro kontrolu skládky

Stránská Markéta

Starostové a nezávislí
Telefon: 
606 835 499
Email: 
marketa.stranska@jatas.cz

produkční

Kompetence: sport, sportovní komise; podpora komunitního života, spolků, sdružení; sociální začleňování, sociální a zdravotní politika, bydlení

Zápisy: 
Kompetence radních
NázevVelikost
kompetence33.79 KB