Zastupitelé MČ

Starosta a zástupce starosty

Ing. Růžička Miloš

Starostové a nezávislí
Telefon: 
602 696 391
Email: 
milos.ruzicka@dablice.cz

starosta

Kompetence: územní plánování, urbanismus a rozvoj MČ; školství, volný čas, kultura, sport; komise pro projednávání přestupků; SDH; Komise kulturní a školská; sociální otázky, bytová politika; komise sociální, klub seniorů; životní prostředí

Ing. Mgr. Tumpach Martin

ČSSD
Telefon: 
602 696 390
Email: 
martin.tumpach@dablice.cz

zástupce starosty

Kompetence: úkoly zadané starostou (zejména v oblasti ÚP, administrace, čerpání finančních prostředků z evropských fondů a dalších titulů, využití majetku MČ); rozvoj a údržba infrastruktury MČ, movitého a nemovitého majetku (ing. sítě, komunikace, chodníky, parkovací místa, MHD); Komise výstavby a investic; otevřený úřad, komunikační prostředky radnice (web, ĎZ, sociální sítě); údržba a rozvoj zeleně; KŽP; bezpečnost

Členové rady

Ing. Dvořák Tomáš

Starostové a nezávislí
Telefon: 
603 146 874
Email: 
tomas.dvorak@dablice.cz

pozice: OSVČ, statik, projektant

Kompetence: oprava a údržba bytů a budov; stavební investice a opravy; skládka Ďáblice, Výbor pro kontrolu skládky

Stránská Markéta

Starostové a nezávislí
Telefon: 
606 835 499
Email: 
marketa.stranska@jatas.cz

produkční

Kompetence: sport, sportovní komise; podpora komunitního života, spolků, sdružení; sociální začleňování, sociální a zdravotní politika, bydlení

Dohnalová Tatjana

Volba 2010
Telefon: 
702 075 625
Email: 
dohnalova.tana@seznam.cz

Kompetence: doprava; web, ĎZ, rozhlas, nástěnky; čistota a úklid obce; životní prostředí, komise ŽP

Zastupitelé
nophoto

Mgr. Bouzková Markéta

Pro Ďáblice
Email: 
marketa.bouzkova@dablice.cz

Pozice: právník a personální manažer

Mgr. Dvořáková Simona

Starostové a nezávislí
Telefon: 
605 111 552
Email: 
simona.dvorakova@dablice.cz

překladatelka - tlumočnice

Lonek Martin

Volba 2010
Telefon: 
777 005 551
Email: 
martin.lonek@outlook.cz

filmař a jednatel společnosti

Ing. Niebauer Pavel

Pro Ďáblice
Telefon: 
606 818 240 
Email: 
pavel-niebauer@seznam.cz

zaměstnanec banky/soudní znalec

Schmiedová Jitka

ANO 2011
Telefon: 
775 222 011
Email: 
jschmiedova@seznam.cz

personální ředitelka

nophoto

Mgr. Soukup Michal

ODS
Email: 
soukup07@seznam.cz

analytik IT

RNDr., Ph.D., MBA Štuka Čestmír

Starostové a nezávislí
Email: 
cestmir.stuka@dablice.cz

vedoucí IT odd. na 1. LF UK v Praze

Mgr. Tranová Barbara

Starostové a nezávislí
Telefon: 
728 227 384
Email: 
barbara.tranova@dablice.cz

sociální pracovnice

Ing. Zajíček Jiří

ANO 2011
Email: 
jiri.zajicek@dablice.cz

ředitel školy