Termíny a rámcový program VZ ZMČ

TermínRámcový program
Březen 2016Inventarizace majetku za rok 2015
Červen 2016Závěrečný účet MČ za rok 2015
Říjen 2016 
Prosinec 2016Rozpočet MČ na rok 2017