Zápisy a usnesení RMČ

Zasedání Čas Usnesení
RMČ 79/2017 18.9.2017 669 17 Usnesení - Revokace usnesení RMČ
RMČ 79/2017 18.9.2017 668 17 Usnesení - Darovací smlouva - ZŠ a ČSOB
RMČ 79/2017 18.9.2017 667 17 Usnesení - Smlouva o dílo - O.Š.
RMČ 79/2017 18.9.2017 666 17 Usnesení - schválení nákupu keramické pece a hrnčířského kruhu - KC Vlnas
RMČ 79/2017 18.9.2017 665 17 Usnesení - schválení nákupu IT techniky - KC Vlna
RMČ 79/2017 18.9.2017 664 17 Usnesení - převzetí technického zhodnocení budovy hřiště
RMČ 79/2017 18.9.2017 663 17 Usnesení - Schvalovací proces u smluvních vztahů
RMČ 79/2017 18.9.2017 662 17 Usnesení - stavba Obecního domu - informace
RMČ 79/2017 18.9.2017 661 17 Usnesení - Dodatek č.1 - KC Vlna
RMČ 79/2017 18.9.2017 660 17 Usnesení - Dešťovka 2017
RMČ 78/2017 4.9.2017 659 17 Usnesení - Objednávka č.193/2017 - zdravotní a bezpečnostní řez
RMČ 78/2017 4.9.2017 657 17 Usnesení - vyplácení kompenzačního příspěvku za provoz skládky na rok 2018
RMČ 78/2017 4.9.2017 657 17 Usnesení - Rezignace předsedy Přestupkové komise
RMČ 78/2017 4.9.2017 656 17 Usnesení - Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení
RMČ 78/2017 4.9.2017 655 17 Usnesení - Dodatek č.8 - VW Wachal, a.s.
RMČ 78/2017 4.9.2017 654 17 Usnesení - Program zasedání ZMČ
RMČ 78/2017 4.9.2017 653 17 Usnesení - žádost o změnu charakteru dotace
RMČ 77/2017 28.8.2017 652 17 Usnesení - změna odpisového plánu ZŠ
RMČ 77/2017 28.8.2017 650 17 Usnesení - žádost o změnu charakteru dotace
RMČ 77/2017 28.8.2017 649 17 Usnesení - JSDH - objednávka
RMČ 77/2017 28.8.2017 648 17 Usnesení - Dodatek č.1 ke smlouvě - sdružené služby dodávky elektřiny
RMČ 77/2017 28.8.2017 647 17 Usnesení - JSDH - odprodej dýchacích přístrojů
RMČ 77/2017 28.8.2017 646 17 Usnesení - sociální pracovník - informace
RMČ 77/2017 28.8.2017 645 17 Usnesení - Pronájem bytu
RMČ 77/2017 28.8.2017 651 17 Usnesení - žádost o splátkový kalendář
RMČ 76/2017 21.8.2017 644 17 Usnesení - Dešťovka 2017
RMČ 76/2017 21.8.2017 643 17 Usnesení - komise pro výběr uchazeče - pronájem bytu
RMČ 76/2017 21.8.2017 642 17 Usnesení - žádost o dotaci - výměna kotlů
RMČ 76/2017 21.8.2017 641 17 Usnesení - Dodatek č.7 - Dostavba ZŠ - VW Wachal, a.s.
RMČ 76/2017 21.8.2017 640 17 Usnesení -žádost o doplňkový souhlas- Bydlení Ďáblice, s.r.o
RMČ 76/2017 21.8.2017 639 17 Usnesení - Zřizovací listina ZŠ
RMČ 76/2017 21.8.2017 638 17 Usnesení - pronájem pozemku (zahrádky)
RMČ 76/2017 21.8.2017 637 17 Usnesení - Pronájem Obecního domu
RMČ 76/2017 21.8.2017 636 17 Usnesení - Ceník inzerce - Ďáblický zpravodaj
RMČ 75/2017 14.8.2017 635 17 Usnesení - Montáž nového el. rozvaděče pro ZŠ
RMČ 75/2017 14.8.2017 634 17 Usnesení - Dodatek ke smlouvě - Amerex, s.r.o
RMČ 75/2017 14.8.2017 633 17 Usnesení - účast MČ na akcích KC Vla
RMČ 75/2017 14.8.2017 632 17 Usnesení - Dodatek č.6 - Dostavba a stavební úpravy ZŠ - VW Wachal, a.s.
RMČ 75/2017 14.8.2017 631 17 Usnesení - T-Mobile - prodloužení slevy k tarifu
RMČ 74/2017 7.8.2017 630 17 Usnesení k oznámení záměru - Březiněves - obchvat
RMČ 74/2017 7.8.2017 629 17 Usnesení k žádosti o investiční dotaci
RMČ 74/2017 7.8.2017 628 17 Usnesení - Akce Zažít město jinak 2017
RMČ 74/2017 7.8.2017 627 17 Usnesení k veř. zakázce - Odvodnění Ďáblic - Dešťovkas 2017
RMČ 74/2017 7.8.2017 626 17 Usnesení k Příkazní smlouvě
RMČ 74/2017 7.8.2017 625 17 Usnesení - GDPR
RMČ 74/2017 7.8.2017 624 17 Usnesení - Centrální registr oznámení
RMČ 73/2017 19.7.2017 623 17 Usnesení - Objednávka č.176/2017 - havárie vody
RMČ 73/2017 19.7.2017 622 17 Usnesení k veř.zakázce - Herní prvky
RMČ 72/2017 17.7.2017 621 17 Usnesení - program na ZMČ
RMČ 72/2017 17.7.2017 620 17 Usnesení - informace o stavebních úpravách - keramická dílna
RMČ 72/2017 17.7.2017 619 17 Usnesení k návrhu RO č.6/2017
RMČ 72/2017 17.7.2017 618 17 Usnesení - komise pro výběr uchazeče - sociální pracovník
RMČ 72/2017 17.7.2017 617 17 Usnesneí k veř. zakázce - Herní prvky v komunitní zahradě
RMČ 72/2017 17.7.2017 616 17 Usnesení k prohlášení náhradníka za člena ZMČ
RMČ 72/2017 17.7.2017 615 17 Usnesení k veř. zakázce - Nábytek na míru
RMČ 72/2017 17.7.2017 614 17 Usnesení k veř. zakázce - Stavební práce v Komunitní zahradě
RMČ 71/2017 26.6.2017 613 17 Usnesení k veř. zakázce - Rekonstrukce chodníku k Ovčínu
RMČ 71/2017 26.6.2017 612 17 Usnesení k veř. zakázce - Nábytek na míru
RMČ 71/2017 26.6.2017 611 17 Usnesení k veř. zakázce - Práce v komunitní zahradě
RMČ 71/2017 26.6.2017 610 17 Usnesení - žádost T.K. o přidělení obecního bytu
RMČ 71/2017 26.6.2017 609 17 Usnesení - žádost T.N. o přidělení obecního bytu
RMČ 71/2017 26.6.2017 608 17 Usnesení - komise pro výběr uchazeče - ved. sekretariátu starosty
RMČ 71/2017 26.6.2017 607 17 Usnesení k žádosti o podporu - Stolní tenis praha
RMČ 71/2017 26.6.2017 606 17 Usnesení k udělení souhlasu s pronájmem třetí osobě - KC Vlna
RMČ 71/2017 26.6.2017 605 17 Usnesení k podnětu zahájení přezkumného řízení - MŽP
RMČ 71/2017 26.6.2017 604 17 Usnesení k projektu - Komunitní život v Ďáblicích
RMČ 70/2017 16.6.2017 603 17 Usnesení - komise pro výběr uchazeče - koordinátor dobrovolníků
RMČ 70/2017 16.6.2017 602 17 Usnesení - komise pro výběr uchazeče - koordinátor volnočasových aktivit
RMČ 70/2017 16.6.2017 601 17 Usnesení k veř. zakázce - Posuvné systémy
RMČ 70/2017 16.6.2017 600 17 Usnesení k veř. zakázce - Sériově vyráběné vybavení ZŠ
RMČ 70/2017 16.6.2017 599 17 Usnesení ke smlouvě o nájmu - Rytířský řád Křížovníků s Červenou hvězdou
RMČ 69/2017 12.6.2017 598 17 Usnesení ke Smlouvě o spolupráci s firmou Akros
RMČ 69/2017 12.6.2017 597 17 Usnesení k dodatku č.5 k nájemní smlouvě - T-Mobile
RMČ 69/2017 12.6.2017 596 17 Usnesení k veř. zakázce - Oprava chodníku ke hvězdárně
RMČ 69/2017 12.6.2017 595 17 Usnesení k veř. zakázce - Posuvné systémy v ZŠ
RMČ 69/2017 12.6.2017 594 17 Usnesení k veř. zakázce - Sériově vyráběné vybavení ZŠ
RMČ 69/2017 12.6.2017 593 17 Usnesení k veř. zakázce - Gastrotechnologie
RMČ 69/2017 12.6.2017 592 17 Usnesení k prohlášení náhradníka za člena ZMČ
RMČ 69/2017 12.6.2017 591 17 Usnesení k nájemní smlouvě - M.M.
RMČ 69/2017 12.6.2017 590 17 Usnesení k nájemní smlouvě - L.M.
RMČ 69/2017 12.6.2017 589 17 Usnesení k nájemní smlouvě - CH.T.
RMČ 69/2017 12.6.2017 587 17 Usnesení k Příkazní smlouvě - Nábytek na míru
RMČ 69/2017 12.6.2017 586 17 Usnesení ke stěhování při rekonstrukci ZŠ
RMČ 69/2017 12.6.2017 585 17 Usnesení - Sociální komise
RMČ 69/2017 12.6.2017 584 17 Usnesení - Komise ŽP
RMČ 69/2017 12.6.2017 583 17 Usnesení k žádosti o investiční dotaci
RMČ 69/2017 12.6.2017 582 17 Usnesení k zakázce - Nábytek na zakázku
RMČ 68/2017 29.5.2017 581 17 Usnesení k žádosti ředitele ZŠ
RMČ 68/2017 29.5.2017 580 17 Usnesení k rozšíření projektu slaboproudých instalací
RMČ 68/2017 29.5.2017 579 17 Usnesení k veřejné zakázce - Gastrotechnologie pro ZŠ
RMČ 68/2017 29.5.2017 578 17 Usnesení k cenové nabídce - Informační a orientační systém v ZŠ
RMČ 68/2017 29.5.2017 577 17 Usnesení k nájemní smlouvě - studio FAN
RMČ 68/2017 29.5.2017 576 17 Usnesení k záměru úpravy základové stanice - T-Mobile
RMČ 68/2017 29.5.2017 574 17 Usnesneí k výběrovému řízení - hlavní účetní
RMČ 68/2017 29.5.2017 573 17 Usnesení k veřejné zakázce - Nábytek na zakázku
RMČ 68/2017 29.5.2017 572 17 Usnesení k Darovací smlouvě
RMČ 68/2017 29.5.2017 571 17 Usnesení ke studijní cestě starosty do Štrasburkuk
RMČ 68/2017 29.5.2017 570 17 Usnesení k Závěrečnému účtu MČ Praha-Ďáblice za rok 2016
RMČ 68/2017 29.5.2017 569 17 Usnesení k návrhu Směrnice o zveřejňování dokumentů na web. stránkách
RMČ 68/2017 29.5.2017 568 17 Usnesení k Program zasedání ZMČ