Zápisy a usnesení RMČ

Zasedání Čas Usnesení
RMČ 90/2018 5.2.2018 790 18 Usnesení - Architektonická studie - Bytový dům Akcíz
RMČ 90/2018 5.2.2018 789 18 Usnesení - Záměr pronájmu garáže
RMČ 90/2018 5.2.2018 788 18 Usnesení - Výstavba Obecního domu - informace
RMČ 90/2018 5.2.2018 787 18 Usnesení - Odvoz a likvidace bioodpadu
RMČ 90/2018 5.2.2018 786 18 Usnesení - Revokce usnesení č.770/89/RMČ
RMČ 90/2018 5.2.2018 785 18 Usnesení - Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí
RMČ 90/2018 5.2.2018 784 18 Usnesení - Dodatek č.1 ke smlouvě o zemědělském pachtu
RMČ 90/2018 5.2.2018 783 18 Usnesení - Žádost o finanční příspěvek - Klub seniorů
RMČ 90/2018 5.2.2018 782 18 Usnesení - Odpisový plán pro rok 2018 - ZŠ a MŠ
RMČ 90/2018 5.2.2018 Příloha k usnesení č.782 18 - Odpisový plán
RMČ 90/2018 5.2.2018 781 18 Usnesení - Odpisový plán pro rok 2018 - MČ
RMČ 90/2018 5.2.2018 780 18 Usnesení - Rozpočtové opatření č.1/2018
RMČ 89/2018 22.1.2018 779 18 Usnesení - Stavba obecního domu - informace
RMČ 89/2018 22.1.2018 778 18 Usnesení - Smlouva o zřízení věcného břemene - Pražská plynárenská
RMČ 89/2018 22.1.2018 777 18 Usnesení - Výběrové řízení - SDH
RMČ 89/2018 22.1.2018 776 18 Usnesení - Zrušení usnesení č.759/17 - duplicita
RMČ 89/2018 22.1.2018 775 18 Usnesení - Vypovězení Plné moci - Ing. Rexa
RMČ 89/2018 22.1.2018 774 18 Usnesení - Plná moc - Mgr. Dvořáková
RMČ 89/2018 22.1.2018 773 18 Usnesení - Odměna řediteli ZŠ
RMČ 89/2018 22.1.2018 772 18 Usnesení - Odpis pohledávky - nedoplatek na nájmu
RMČ 89/2018 22.1.2018 771 18 Usnesení - Souhlas s pokračováním projektu - KC Vlna
RMČ 88/2018 8.1.2018 770 18 Usnesení - Odměna řediteli ZŠ
RMČ 88/2018 8.1.2018 769 18 Usnesení - Příkazní smlouva - AK - zajištění přestupkové agendy
RMČ 88/2018 8.1.2018 768 18 Usnesení - Smlouva o uzavření smlouvy budoucí - věcné břemeno - PREdistribuce
RMČ 88/2018 8.1.2018 767 18 Usnesení - Žádost o udělení souhlasu k bezplatnému užívání pozemku - SDH
RMČ 87/2017 18.12.2017 766 17 Usnesení - Dodatek č.5 k NS č. SML 085/2014
RMČ 87/2017 18.12.2017 765 17 Usnesení - Souhlasné stanovisko - ENERGO Praha s.r.o
RMČ 87/2017 18.12.2017 764 17 Usnesení - Příkazní smlouva
RMČ 87/2017 18.12.2017 763 17 Usnesení - Odpis pohledávek (promlčené pokuty za přestupky)
RMČ 87/2017 18.12.2017 762 17 Usnesení - Text do Kroniky MČ Praha-Ďáblice za rok 2016
RMČ 87/2017 18.12.2017 761 17 Usnesení - Výběrové řízení - Projekt "Komunitní život v Ďáblicích"
RMČ 87/2017 18.12.2017 760 17 Usnesení - Smlouva o nájmu nebytových prostor
RMČ 87/2017 18.12.2017 759 17 Usnesení - Veřejnoprávní smlouva - TJ Stolní tenis z.s.
RMČ 87/2017 18.12.2017 758 17 Usnesení - Návrh střednědobého výhledu ZŠ a MŠ na rok 2019-2020
RMČ 87/2017 18.12.2017 757 17 Usnesení - Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2018
RMČ 86/2017 11.12.2017 756 17 Usnesení - Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu pozemku
RMČ 86/2017 11.12.2017 755 17 Usnesení - Dodatek č.4 ke SoD - Obecní dům
RMČ 86/2017 11.12.2017 753 17 Usnesení - Vyúčtování - Chodník k Ovčínu
RMČ 86/2017 11.12.2017 752 17 Usnesení - Dodatek č.12 k NS č.32/2011
RMČ 86/2017 11.12.2017 751 17 Usnesení - Rezignace na funkci předsedy soc. komise
RMČ 86/2017 11.12.2017 749 17 Usnesení - Veřejnoprávní smlouva - SK Ďáblice
RMČ 86/2017 11.12.2017 748 17 Usnesení - Výběrové řízení - koordinátor dobrovolníků a terénní pracovník
RMČ 86/2017 11.12.2017 747 17 Usnesení - Systematizace pracovních míst ÚMČ
RMČ 86/2017 11.12.2017 746 17 Usnesení - Poskytnutí finančních darů
RMČ 86/2017 11.12.2017 754 17 Usnesení - Poskytnutí kompenzačního příspěvku na dítě žijící v blízkosti skládky
RMČ 86/2017 11.12.2017 745 17 Usnesení - Rozpočtové opatření č.12/2017
RMČ 85/2017 27.11.2017 744 17 Usnesení - Revokace usnesení č.721 z RMČ č.84/17
RMČ 85/2017 27.11.2017 742 17 Usnesení - Dovybavení recepce v prostorách budovy ZŠ
RMČ 85/2017 27.11.2017 741 17 Usnesení - Vícepráce - autorský dozor - Dostavba a přístavba ZŠ
RMČ 85/2017 27.11.2017 740 17 Usnesení - Poskytnutí finančních darů
RMČ 85/2017 27.11.2017 739 17 Usnesení - Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019-2023
RMČ 85/2017 27.11.2017 738 17 Usnesení - Rozpočet na rok 2018 a Rozpočet VHČ na rok 2018
RMČ 85/2017 27.11.2017 737 17 Usnesení - Rozpočet na rok 2018 a Rozpočet VHČ na rok 2018
RMČ 85/2017 27.11.2017 736 17 Usnesení - Udělení čestného občanství - in memoriam
RMČ 85/2017 27.11.2017 735 17 Usnesení - Návrh NS v novém Obecním domě - ordinace odb.lékaře
RMČ 85/2017 27.11.2017 734 17 Usnesení - Návrh NS v novém Obecním domě - ordinace prakt.lékaře
RMČ 85/2017 27.11.2017 733 17 Usnesení - Návrh NS v novém Obecním domě - ordinace prakt.lékaře
RMČ 85/2017 27.11.2017 732 17 Usnesení - Rozpočtové opatření č.11/2017
RMČ 85/2017 27.11.2017 731 17 Usnesení - Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání - Jazyková škola Superb Learning
RMČ 85/2017 27.11.2017 730 17 Usnesení - Dodatek č.4 k NS nebytových prostor - Diakonie
RMČ 85/2017 27.11.2017 729 17 Usnesení - Návrh na vyřazení majetku - JSDH
RMČ 85/2017 27.11.2017 728 17 Usnesení - Příkazní smlouva
RMČ 85/2017 27.11.2017 727 17 Usnesení - Program na zasedání ZMČ č.23
RMČ 85/2017 27.11.2017 726 17 Usnesení - Prodloužení NS - Dodatek č.5
RMČ 85/2017 27.11.2017 725 17 Usnesení - Prodloužení NS - Dodatek č.7
RMČ 85/2017 27.11.2017 724 17 Usnesení - Prodloužení NS - Dodatek č.9
RMČ 85/2017 27.11.2017 743 17 Usnesení - Ekospol - návrh kupní smlouvy
RMČ 84/2017 20.11.2017 723 17 Usnesení - Dodatek č.5 ke smlouvě mezi MČ Praha-Ďáblice a Obcí Hovorčovice
RMČ 84/2017 20.11.2017 722 17 Usnesení - Ples MČ Praha-Ďáblice a SK Ďáblice
RMČ 84/2017 20.11.2017 721 17 Usnesení - Zhodnocení sportovního areálu - SK Ďáblice
RMČ 84/2017 20.11.2017 720 17 Usnesení - Odměny neuvolněným zastupitelům - rok 2018
RMČ 83/2017 13.11.2017 719 17 Usnesení - Dohoda
RMČ 83/2017 13.11.2017 718 17 Usnesení - Adresa sídla - senioři
RMČ 83/2017 13.11.2017 717 17 Usnesení - Kompenzační příspěvek
RMČ 83/2017 13.11.2017 716 17 Usnesení - PD pro výstavbu víceúčelové sportovní haly
RMČ 83/2017 13.11.2017 715 17 Usnesení - Žádost o převod fin.prostř. z rezervního fondu ZŠ
RMČ 83/2017 13.11.2017 714 17 Usnesení - Údržba zeleně
RMČ 83/2017 13.11.2017 713 17 Usnesení - Oprava komunikace - vstup do MŠ
RMČ 83/2017 13.11.2017 712 17 Usnesení - Zakázka malého rozsahu - vybudování fitparku v Ďáblicích
RMČ 83/2017 13.11.2017 711 17 Usnesení - Schválení úhrady TKO - 2.pol. 2017
RMČ 83/2017 13.11.2017 710 17 Usnesení - Oprava vozu CAS25 Liaz - JSDH
RMČ 83/2017 13.11.2017 709 17 Usnesení - Uzavření ÚMČ v období vánočních svátků
RMČ 83/2017 13.11.2017 708 17 Usnesení - Informace o ukončení výb. řízení - referent OVS
RMČ 83/2017 13.11.2017 707 17 Usnesení - Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č.148/2017
RMČ 83/2017 13.11.2017 706 17 Usnesení - Oprava bytu - Ďáblická č.p.339
RMČ 83/2017 13.11.2017 705 17 Usnesení - PENB
RMČ 83/2017 13.11.2017 704 17 Usnesení - Zpracování analytické studie - GDPR
RMČ 83/2017 13.11.2017 703 17 Usnesení - Žádost ZŠ- vyřazení majetku z evidence
RMČ 83/2017 13.11.2017 702 17 Usnesení - Pozice technického pracovníka pro údržbu majetku
RMČ 82/2017 30.10.2017 701 17 Usnesení - Obecní dům - informace o změnách
RMČ 82/2017 30.10.2017 700 17 Usnesení - Prodloužení nájemní smlouvy - Česká telekomunikační infrastruktura
RMČ 82/2017 30.10.2017 699 17 Usnesení - Prodloužení nájemní smlouvy - Š.L.
RMČ 82/2017 30.10.2017 698 17 Usnesení - Použití znaku MČ na banner do sokolovny
RMČ 82/2017 30.10.2017 697 17 Usnesení - Vánoční osvětlení
RMČ 82/2017 30.10.2017 696 17 Usnesení - Rozpočtové opatření č.10/2017
RMČ 82/2017 30.10.2017 695 17 Usnesení - Inventarizace majetku za rok 2017
RMČ 82/2017 30.10.2017 694 17 Usnesení - Žádost o dotaci na rekonstrukci budovy JSDH
RMČ 82/2017 30.10.2017 693 17 Usnesení - Organizační řád ÚMČ
RMČ 82/2017 30.10.2017 692 17 Usnesení - Ceník za pronájmy v KC Vlna
RMČ 82/2017 30.10.2017 691 17 Usnesení - Systematizace pracovních míst ÚMČ