Zápisy a usnesení RMČ

Zasedání Čas Usnesení
RMČ 102/2018 11.6.2018 917 18 Usnesení - Příspěvek na svoz komunálního odpadu
RMČ 102/2018 11.6.2018 916 18 Usnesení - Rozdělení hospodářského výsledku PO za rok 2017
RMČ 102/2018 11.6.2018 915 18 Usnesení - Přemístění hl. uzávěru plynu z pozemku parc.č.151
RMČ 102/2018 11.6.2018 914 18 Usnesení - Pult centrální ochrany – HZS
RMČ 102/2018 11.6.2018 913 18 Usnesení - Odměna řediteli ZŠ a MŠ
RMČ 102/2018 11.6.2018 912 18 Usnesení - Oprava podlahy v MŠ Ďáblice
RMČ 102/2018 11.6.2018 911 18 Usnesení - Odpis rozpracované investice z let 2006-2008
RMČ 102/2018 11.6.2018 910 18 Usnesení - Výsledky výběrového řízení – ul. Buližníková
RMČ 102/2018 11.6.2018 909 18 Usnesení - Zprovoznění herního prvku
RMČ 101/2018 28.5.2018 908 18 Usnesení - Záměr pronájmu budovy č.p.553 52
RMČ 101/2018 28.5.2018 907 18 Usnesení - Pověření k podpisu Licenčních smluv s OSA
RMČ 101/2018 28.5.2018 906 18 Usnesení - Prostorová studie na rozšíření ul. Statková
RMČ 101/2018 28.5.2018 905 18 Usnesení - Rozpočtové opatření č. 6/2018
RMČ 101/2018 28.5.2018 904 18 Usnesení - Směrnice GDPR
RMČ 101/2018 28.5.2018 903 18 Usnesení - Program na zasedání ZMČ č.26 dne 13.6.2018
RMČ 101/2018 28.5.2018 902 18 Usnesení - Aktualizace Pravidel bytové politiky MČ Praha-Ďáblice
RMČ 101/2018 28.5.2018 901 18 Usnesení - Dodatek č.1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí nájemní – MUDr. Tomáš Kneifl-revokace
RMČ 101/2018 28.5.2018 900 18 Usnesení - Návrh Plánovací smlouvy – Areál Ďáblice, s.r.o., Praha 1 - III.
RMČ 101/2018 28.5.2018 899 18 Usnesení - Návrh Plánovací smlouvy – Areál Ďáblice, s.r.o., Praha 1 - II.
RMČ 101/2018 28.5.2018 898 18 Usnesení - Oprava sociálního zařízení MŠ
RMČ 100/2018 21.5.2018 897 18 Usnesení - Odběr elektřiny - OD Ďáblice -pověření Ing. Hrdličky
RMČ 100/2018 21.5.2018 896 18 Usnesení - Vyhlášení výsledků výběrových řízení na rekonstrukci chodníku Pod Hvězdárnou
RMČ 100/2018 21.5.2018 895 18 Usnesení - Vyhlášení výsledků výběrového řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice – Obecní dům Ďáblice-společenský sál – tru
RMČ 100/2018 21.5.2018 894 18 Usnesení - Výsadba stromové linie - rekreační louka U Hvězdárny
RMČ 100/2018 21.5.2018 893 18 Usnesení - Závěrečný účet 2017
RMČ 100/2018 21.5.2018 892 18 Usnesení - Autobusové zastávky
RMČ 100/2018 21.5.2018 891 18 Usnesení - Poskytnutí plastových nádrží na dešťovou vodu
RMČ 99/2018 7.5.2018 890 18 Usnesení - Výběrové řízení Projekt veřejného osvětlení
RMČ 99/2018 7.5.2018 889 18 Usnesení - Dodatek č.9 Smlouvy o dílo, Změnové listy ZL k výstavbě nového OD Ďáblice
RMČ 99/2018 7.5.2018 888 18 Usnesení - Burza lokálních plodin a výrobků jako součást komunitních projektů KC Vlna
RMČ 99/2018 7.5.2018 887 18 Usnesení - Smlouva o spolupráci – Kolektory Praha a.s.
RMČ 99/2018 7.5.2018 886 18 Usnesení - Rekonstrukce budovy č. p. 339 14 ul. Ďáblická – záměr
RMČ 99/2018 7.5.2018 885 18 Usnesení - Dodatek č.1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí nájemní – MUDr. Tomáš Kneifl
RMČ 99/2018 7.5.2018 884 18 Usnesení -Smlouva o smlouvě budoucí nájemní – MUDr. Tomáš Kneifl
RMČ 99/2018 7.5.2018 883 18 Usnesení - Ďábličtí ochotníci – žádost o finanční podporu
RMČ 99/2018 7.5.2018 882 18 Usnesení - Návrh Plánovací smlouvy – Areál Ďáblice, s.r.o., Praha 1
RMČ 99/2018 7.5.2018 881 18 Usnesení - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti – T-mobile
RMČ 99/2018 7.5.2018 880 18 Usnesení - Žádost o předání retenční nádrže do vlastnictví MČ – Červený mlýn BD Praha 4
RMČ 99/2018 7.5.2018 879 18 Usnesení - Jmenování komise pro otvírání obálek a hodnotící komise na akci Vyhlášení výběrového řízení na Atypické truhlá
RMČ 99/2018 7.5.2018 878 18 Usnesení - Jmenování komise pro otvírání obálek a hodnotící komise na akci Vyhlášení výběrového řízení na rekonstrukci ch
RMČ 99/2018 7.5.2018 877 18 Usnesení - Schválení účetní závěrky MČ za rok 2017
RMČ 99/2018 7.5.2018 876 18 Usnesení - Výběrové řízení „Oprava sociálního zařízení MŠ
RMČ 99/2018 7.5.2018 875 18 Usnesení - Vyhlášení výsledků výběrových řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice
RMČ 99/2018 7.5.2018 874 18 Usnesení - Vyhlášení výsledků výběrových řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice
RMČ 98/2018 3.5.2018 873 18 Usnesení - Program na ZMČ č.25 dne 16.5.2018
RMČ 97/2018 23.4.2018 872 18 Usnesení - Objednávka pro činnost TDI-REINVEST
RMČ 97/2018 23.4.2018 871 18 Usnesení - Vyhlášení výběrového řízení na rekonstrukci chodníku Pod Hvězdárnou
RMČ 97/2018 23.4.2018 870 18 Usnesení - Objednávky vnitřního vybavení OD Ďáblice
RMČ 97/2018 23.4.2018 869 18 Usnesení - Žádost o pronájem plochy
RMČ 97/2018 23.4.2018 868 18 Usnesení - Žádost o podporu - Veselé míče - kemp
RMČ 97/2018 23.4.2018 867 18 Usnesení - Odpisový plán pro rok 2018 pro ZŠ a MŠ
RMČ 97/2018 23.4.2018 866 18 Usnesení - Prodloužení Smlouvy o dodávce vody a odvádění vod
RMČ 97/2018 23.4.2018 865 18 Usnesení - Schválení účetní závěrky PO za rok 2017
RMČ 97/2018 23.4.2018 864 18 Usnesení - Oznámení záměru „SKLÁDKA ODPADŮ ĎÁBLICE, využití volné kapacity v prostoru I.etapy skládky, k.ú. Ďáblice“
RMČ 97/2018 23.4.2018 863 18 Usnesení - Smlouva o smlouvě budoucí nájemní – MUDr. Benešová, s.r.o.
RMČ 97/2018 23.4.2018 862 18 Usnesení - Smlouva o smlouvě budoucí nájemní – Lekdab, s.r.o.
RMČ 97/2018 23.4.2018 861 18 Usnesení - Poskytnutí plastových nádrží na dešťovou vodu
RMČ 97/2018 23.4.2018 860 18 Usnesení - Finanční dar Sdružení dobrovolných hasičů
RMČ 97/2018 23.4.2018 859 18 Usnesení - Revokace usnesení č. 824 18 RMČ
RMČ 97/2018 23.4.2018 858 18 Usnesení - Objednávka pro činnost autorského dozoru - A.LT Architekti
RMČ 97/2018 23.4.2018 857 18 Usnesení - Vyhlášení výsledků výběrových řízení na Atypické truhlářské prvky pro OD Ďáblice
RMČ 97/2018 23.4.2018 856 18 Usnesení - Vyhlášení výsledků výběrových řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice
RMČ 97/2018 23.4.2018 855 18 Usnesení - Vyhlášení výsledků výběrových řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice
RMČ 97/2018 23.4.2018 854 18 Usnesení - Vyhlášení výsledků výběrových řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice
RMČ 97/2018 23.4.2018 853 18 Usnesení - Vyhlášení výsledků výběrových řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice
RMČ 97/2018 23.4.2018 852 18 Usnesení - Vyhlášení výsledků výběrových řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice
RMČ 97/2018 23.4.2018 851 18 Usnesení - Výstavba bytového domu Akcíz
RMČ 96/2018 9.4.2018 850 18 Usnesení - Smlouva o bezúplatném převodu majetku – automobil požární TATRA
RMČ 96/2018 9.4.2018 849 18 Usnesení - Smlouva o technické podpoře info systému MUNIS
RMČ 96/2018 9.4.2018 848 18 Usnesení - Autobusové zastávky v Ďáblicích
RMČ 96/2018 9.4.2018 847 18 Usnesení - Dodatek č.1 k Příkazní smlouvě – Ing. Hrdlička
RMČ 96/2018 9.4.2018 846 18 Usnesení - Nájemní smlouvy na využití pozemku při akci „Pálení čarodějnic 2018“
RMČ 96/2018 9.4.2018 845 18 Usnesení - Vyhlášení výběrových řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice
RMČ 96/2018 9.4.2018 844 18 Usnesení - PREdistribuce – návrh smlouvy na dodatečné hodnoty jističů
RMČ 96/2018 9.4.2018 843 18 Usnesení - Nový člen sociální komise
RMČ 96/2018 9.4.2018 842 18 Usnesení - Žádost o podporu – EKOCENTRUM, Praha 8 - OD Ďáblice
RMČ 96/2018 9.4.2018 841 18 Usnesení - Dodatek č.8 Smlouvy o dílo, Změnové listy ZL k výstavbě nového OD Ďáblice
RMČ 96/2018 9.4.2018 840 18 Usnesení - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Ďáblice
RMČ 96/2018 9.4.2018 839 18 Usnesení - Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – k.ú. Ďáblice
RMČ 96/2018 9.4.2018 838 18 Usnesení - Rozpočtové opatření č.42018
RMČ 96/2018 9.4.2018 837 18 Usnesení - Navýšení četnosti úklidu
RMČ 96/2018 9.4.2018 836 18 Usnesení - Dotované obědy a taxi pro ďáblické seniory
RMČ 96/2018 9.4.2018 835 18 Usnesení - Zpracování projektové dokumentace na opravu strojovny VZT a ohřevu TV v ZŠ Ďáblice
RMČ 96/2018 9.4.2018 834 18 Usnesení - Dodatek č.1 k pojistné smlouvě č.0024720046
RMČ 95/2018 26.3.2018 833 18 Usnesení - Dodatek č.7 Smlouvy o dílo, Změnový list ZL22 k výstavbě nového Obecního domu Ďáblice
RMČ 95/2018 26.3.2018 832 18 Usnesení - Smlouva o nájmu bytu - E.V.
RMČ 95/2018 26.3.2018 831 18 Usnesení - Návrh na vyřazení majetku MČ Praha-Ďáblice
RMČ 95/2018 26.3.2018 830 18 Usnesení - Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů
RMČ 95/2018 26.3.2018 829 18 Usnesení - Návrh Kupní smlouvy - Ekospol
RMČ 95/2018 26.3.2018 828 18 Usnesení - Rozpočtové opatření č.3/2018
RMČ 95/2018 26.3.2018 827 18 Usnesení - Dodatky ke smlouvám o sdružených službách dodávky plynu
RMČ 94/2018 19.3.2018 826 18 Usnesení - Věcný dar na hudební festival Jarní petrklíč 2018
RMČ 94/2018 19.3.2018 825 18 Usnesení - Finanční dar manželům Zdeňce T. a Pavlovi T.
RMČ 94/2018 19.3.2018 824 18 Usnesení - TJ Stolní tenis Praha z.s., Viktorinova 8, Praha 4
RMČ 94/2018 19.3.2018 823 18 Usnesení - Rekonstrukce stávajícího obecního domu
RMČ 94/2018 19.3.2018 822 18 Usnesení - Výstavba bytového domu Akcíz
RMČ 94/2018 19.3.2018 821 18 Usnesení - Objednávka PBŘS (požárně bezpečnostní řešení stavby)
RMČ 94/2018 19.3.2018 820 18 Usnesení - Dodatek č.1 ke Smlouvě o zhotovení, projednání a provedení dokumentace a projektu - A.LT Architekti
RMČ 94/2018 19.3.2018 819 18 Usnesení - Dodatek č.6 Smlouvy o dílo, ZL20 k výstavbě Obecního domu - Ďáblice
RMČ 94/2018 19.3.2018 818 18 Usnesení - Příkazní smlouva – Ing. Pumpr