Zápisy a usnesení RMČ

Zasedání Čas Usnesení
RMČ 83/2017 13.11.2017 719 17 Usnesení - Dohoda
RMČ 83/2017 13.11.2017 718 17 Usnesení - Adresa sídla - senioři
RMČ 83/2017 13.11.2017 717 17 Usnesení - Kompenzační příspěvek
RMČ 83/2017 13.11.2017 716 17 Usnesení - PD pro výstavbu víceúčelové sportovní haly
RMČ 83/2017 13.11.2017 715 17 Usnesení - Žádost o převod fin.prostř. z rezervního fondu ZŠ
RMČ 83/2017 13.11.2017 714 17 Usnesení - Údržba zeleně
RMČ 83/2017 13.11.2017 713 17 Usnesení - Oprava komunikace - vstup do MŠ
RMČ 83/2017 13.11.2017 712 17 Usnesení - Zakázka malého rozsahu - vybudování fitparku v Ďáblicích
RMČ 83/2017 13.11.2017 711 17 Usnesení - Schválení úhrady TKO - 2.pol. 2017
RMČ 83/2017 13.11.2017 710 17 Usnesení - Oprava vozu CAS25 Liaz - JSDH
RMČ 83/2017 13.11.2017 709 17 Usnesení - Uzavření ÚMČ v období vánočních svátků
RMČ 83/2017 13.11.2017 708 17 Usnesení - Informace o ukončení výb. řízení - referent OVS
RMČ 83/2017 13.11.2017 707 17 Usnesení - Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č.148/2017
RMČ 83/2017 13.11.2017 706 17 Usnesení - Oprava bytu - Ďáblická č.p.339
RMČ 83/2017 13.11.2017 705 17 Usnesení - PENB
RMČ 83/2017 13.11.2017 704 17 Usnesení - Zpracování analytické studie - GDPR
RMČ 83/2017 13.11.2017 703 17 Usnesení - Žádost ZŠ- vyřazení majetku z evidence
RMČ 83/2017 13.11.2017 702 17 Usnesení - Pozice technického pracovníka pro údržbu majetku
RMČ 82/2017 30.10.2017 701 17 Usnesení - Obecní dům - informace o změnách
RMČ 82/2017 30.10.2017 700 17 Usnesení - Prodloužení nájemní smlouvy - Česká telekomunikační infrastruktura
RMČ 82/2017 30.10.2017 699 17 Usnesení - Prodloužení nájemní smlouvy - Š.L.
RMČ 82/2017 30.10.2017 698 17 Usnesení - Použití znaku MČ na banner do sokolovny
RMČ 82/2017 30.10.2017 697 17 Usnesení - Vánoční osvětlení
RMČ 82/2017 30.10.2017 696 17 Usnesení - Rozpočtové opatření č.10/2017
RMČ 82/2017 30.10.2017 695 17 Usnesení - Inventarizace majetku za rok 2017
RMČ 82/2017 30.10.2017 694 17 Usnesení - Žádost o dotaci na rekonstrukci budovy JSDH
RMČ 82/2017 30.10.2017 693 17 Usnesení - Organizační řád ÚMČ
RMČ 82/2017 30.10.2017 692 17 Usnesení - Ceník za pronájmy v KC Vlna
RMČ 82/2017 30.10.2017 691 17 Usnesení - Systematizace pracovních míst ÚMČ
RMČ 81/2017 16.10.2017 690 17 Usnesení - Opravy chodníků
RMČ 81/2017 16.10.2017 689 17 Usnesení - Rozpočtové opatření č.9/2017
RMČ 81/2017 16.10.2017 688 17 Usnesení - Žádost o čerpání z investičního fondu - ZŠ
RMČ 81/2017 16.10.2017 687 17 Usnesení - Zásady pro udělování čestného občanství
RMČ 81/2017 16.10.2017 686 17 Usnesení - Nařízenívlády č.564/2006. Sb. - úprava
RMČ 81/2017 16.10.2017 685 17 Usnesení - Výstavba sportovní haly
RMČ 80/2017 2.10.2017 684 17 Usnesení - Úprava zahrady ZŠ
RMČ 80/2017 2.10.2017 683 17 Usnesení - Umístění reklamního banneru
RMČ 80/2017 2.10.2017 682 17 Usnesení - Provozní řád Dětského hřiště
RMČ 80/2017 2.10.2017 681 17 Usnesení - Pronájem prostor v OD - jazyková škola
RMČ 80/2017 2.10.2017 680 17 Usnesení - Komise pro výběr uchazeče - referent OVS
RMČ 80/2017 2.10.2017 679 17 Usnesení - Přidělení účelové investiční dotace- fitpark
RMČ 80/2017 2.10.2017 678 17 Usnesení - Přestupková komise - informace
RMČ 80/2017 2.10.2017 677 17 Usnesení - Diakonie - informace
RMČ 80/2017 2.10.2017 676 17 Usnesení - Použití znaku MČ - pohlednice
RMČ 80/2017 2.10.2017 674 17 Usnesení - Záměr výstavby bytového domu Akcíz
RMČ 80/2017 2.10.2017 672 17 Usnesení - Investiční akce - rekonstrukce stávajícího Obecníh domu
RMČ 80/2017 2.10.2017 671 17 Usnesení - Oprava vozu JSDH
RMČ 80/2017 2.10.2017 670 17 Usnesení - Dešťovka 2017
RMČ 80/2017 2.10.2017 673 17 Usnesení k bodu Pronájmy prstor v budově nového Obecního domu
RMČ 80/2017 2.10.2017 675 17 Usnesení k Použití znaku MČ - banner
RMČ 79/2017 18.9.2017 669 17 Usnesení - Revokace usnesení RMČ
RMČ 79/2017 18.9.2017 668 17 Usnesení - Darovací smlouva - ZŠ a ČSOB
RMČ 79/2017 18.9.2017 667 17 Usnesení - Smlouva o dílo - O.Š.
RMČ 79/2017 18.9.2017 666 17 Usnesení - schválení nákupu keramické pece a hrnčířského kruhu - KC Vlnas
RMČ 79/2017 18.9.2017 665 17 Usnesení - schválení nákupu IT techniky - KC Vlna
RMČ 79/2017 18.9.2017 664 17 Usnesení - převzetí technického zhodnocení budovy hřiště
RMČ 79/2017 18.9.2017 663 17 Usnesení - Schvalovací proces u smluvních vztahů
RMČ 79/2017 18.9.2017 662 17 Usnesení - stavba Obecního domu - informace
RMČ 79/2017 18.9.2017 661 17 Usnesení - Dodatek č.1 - KC Vlna
RMČ 79/2017 18.9.2017 660 17 Usnesení - Dešťovka 2017
RMČ 78/2017 4.9.2017 659 17 Usnesení - Objednávka č.193/2017 - zdravotní a bezpečnostní řez
RMČ 78/2017 4.9.2017 657 17 Usnesení - vyplácení kompenzačního příspěvku za provoz skládky na rok 2018
RMČ 78/2017 4.9.2017 657 17 Usnesení - Rezignace předsedy Přestupkové komise
RMČ 78/2017 4.9.2017 656 17 Usnesení - Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení
RMČ 78/2017 4.9.2017 655 17 Usnesení - Dodatek č.8 - VW Wachal, a.s.
RMČ 78/2017 4.9.2017 654 17 Usnesení - Program zasedání ZMČ
RMČ 78/2017 4.9.2017 653 17 Usnesení - žádost o změnu charakteru dotace
RMČ 77/2017 28.8.2017 652 17 Usnesení - změna odpisového plánu ZŠ
RMČ 77/2017 28.8.2017 650 17 Usnesení - žádost o změnu charakteru dotace
RMČ 77/2017 28.8.2017 649 17 Usnesení - JSDH - objednávka
RMČ 77/2017 28.8.2017 648 17 Usnesení - Dodatek č.1 ke smlouvě - sdružené služby dodávky elektřiny
RMČ 77/2017 28.8.2017 647 17 Usnesení - JSDH - odprodej dýchacích přístrojů
RMČ 77/2017 28.8.2017 646 17 Usnesení - sociální pracovník - informace
RMČ 77/2017 28.8.2017 645 17 Usnesení - Pronájem bytu
RMČ 77/2017 28.8.2017 651 17 Usnesení - žádost o splátkový kalendář
RMČ 76/2017 21.8.2017 644 17 Usnesení - Dešťovka 2017
RMČ 76/2017 21.8.2017 643 17 Usnesení - komise pro výběr uchazeče - pronájem bytu
RMČ 76/2017 21.8.2017 642 17 Usnesení - žádost o dotaci - výměna kotlů
RMČ 76/2017 21.8.2017 641 17 Usnesení - Dodatek č.7 - Dostavba ZŠ - VW Wachal, a.s.
RMČ 76/2017 21.8.2017 640 17 Usnesení -žádost o doplňkový souhlas- Bydlení Ďáblice, s.r.o
RMČ 76/2017 21.8.2017 639 17 Usnesení - Zřizovací listina ZŠ
RMČ 76/2017 21.8.2017 638 17 Usnesení - pronájem pozemku (zahrádky)
RMČ 76/2017 21.8.2017 637 17 Usnesení - Pronájem Obecního domu
RMČ 76/2017 21.8.2017 636 17 Usnesení - Ceník inzerce - Ďáblický zpravodaj
RMČ 75/2017 14.8.2017 635 17 Usnesení - Montáž nového el. rozvaděče pro ZŠ
RMČ 75/2017 14.8.2017 634 17 Usnesení - Dodatek ke smlouvě - Amerex, s.r.o
RMČ 75/2017 14.8.2017 633 17 Usnesení - účast MČ na akcích KC Vla
RMČ 75/2017 14.8.2017 632 17 Usnesení - Dodatek č.6 - Dostavba a stavební úpravy ZŠ - VW Wachal, a.s.
RMČ 75/2017 14.8.2017 631 17 Usnesení - T-Mobile - prodloužení slevy k tarifu
RMČ 74/2017 7.8.2017 630 17 Usnesení k oznámení záměru - Březiněves - obchvat
RMČ 74/2017 7.8.2017 629 17 Usnesení k žádosti o investiční dotaci
RMČ 74/2017 7.8.2017 628 17 Usnesení - Akce Zažít město jinak 2017
RMČ 74/2017 7.8.2017 627 17 Usnesení k veř. zakázce - Odvodnění Ďáblic - Dešťovkas 2017
RMČ 74/2017 7.8.2017 626 17 Usnesení k Příkazní smlouvě
RMČ 74/2017 7.8.2017 625 17 Usnesení - GDPR
RMČ 74/2017 7.8.2017 624 17 Usnesení - Centrální registr oznámení
RMČ 73/2017 19.7.2017 623 17 Usnesení - Objednávka č.176/2017 - havárie vody
RMČ 73/2017 19.7.2017 622 17 Usnesení k veř.zakázce - Herní prvky
RMČ 72/2017 17.7.2017 621 17 Usnesení - program na ZMČ
RMČ 72/2017 17.7.2017 620 17 Usnesení - informace o stavebních úpravách - keramická dílna