Usnesení ZMČ

Zasedání Datum zasedání Usnesení
22. veřejné zasedání ZMČ 13.9.2017 182 17 Usnesení k Ceník inzerce - Ďáblický zpravodaj
22. veřejné zasedání ZMČ 13.9.2017 181 17 Usnesení k vyplácení kompenzačního příspěvku za provoz skládky v roce 2018
22. veřejné zasedání ZMČ 13.9.2017 180 17 Usnesení k dodatku č.8 ke Smlouvě o dílo - VW Wachal, a.s.
22. veřejné zasedání ZMČ 13.9.2017 180 17 - 1 Příloha k usnesení č.180 17
22. veřejné zasedání ZMČ 13.9.2017 179 17 Usnesení k RO č.8/2017
22. veřejné zasedání ZMČ 13.9.2017 179 17 - 1 Příloha k usnesení č.179 17
22. veřejné zasedání ZMČ 13.9.2017 178 17 Usnesení k návrhu Zřizovací listiny ZŠ
22. veřejné zasedání ZMČ 13.9.2017 177 17 Usnesení ke složení slibu nového zastupitele
21. veřejné zasedání ZMČ 26.7.2017 176 17 Usnesení k "Dešťovka 2017!
21. veřejné zasedání ZMČ 26.7.2017 175 17 Usnesení k RO č.7/2017
21. veřejné zasedání ZMČ 26.7.2017 174 17 Usnesení k RO č.6/2017
20. veřejné zasedání ZMČ 21.6.2017 173 17 Usnesení ke složení slibu nového zastupitele
20. veřejné zasedání ZMČ 21.6.2017 172 17 Usnesení ke Směrnici o zveřejňování dokumentů na web. stránkách
20. veřejné zasedání ZMČ 21.6.2017 171 17 Usnesení ke Smlouvě o dílo - Imramovská vegetační úpravy
20. veřejné zasedání ZMČ 21.6.2017 170 17 Usnesení k bodu Pořízení nábytku na míru pro ZŠ
20. veřejné zasedání ZMČ 21.6.2017 169 17 Usnesení k zakázce "Dostavba a stavební úpravy ZŠ"
20. veřejné zasedání ZMČ 21.6.2017 168 17 Usnesení k záměru na pořízení "Gastrotechnologie do školní jídelny"
20. veřejné zasedání ZMČ 21.6.2017 167 17 Usnesení k přijetí dotace "Komunitní život v Ďáblicích"
20. veřejné zasedání ZMČ 21.6.2017 166 17 Usnesení k RO č.4 a 5/2017
20. veřejné zasedání ZMČ 21.6.2017 164 17 Usnesení ke Smlouvě o spolupráci s firmou Akros s.r.o
20. veřejné zasedání ZMČ 21.6.2017 165 17 Usnesení k závěrečnému účtu MČ Praha-Ďáblice za rok 2016
19. veřejné zasedání ZMČ 26.4.2017 163/17/ZMČ k odvodu finančních prostředků ZŠ do rozpočtu zřizovatele
19. veřejné zasedání ZMČ 26.4.2017 162/17/ZMČ k přijetí daru ideálních 2/3 pozemků parc. č. 1548/47 a 1548/74
19. veřejné zasedání ZMČ 26.4.2017 161/17/ZMČ k dohodě o investiční činnosti a vzájemné spolupráci
19. veřejné zasedání ZMČ 26.4.2017 160/17/ZMČ k Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na stavební zakázku Dostavba a stavební úpravy ZŠ
19. veřejné zasedání ZMČ 26.4.2017 159/17/ZMČ k RO č. 3
18. veřejné zasedání ZMČ 5.4.2017 158/17/ZMČ k veřejné zakázce malého rozsahu na rekonstrukci chodníku ke hvězdárně
18. veřejné zasedání ZMČ 5.4.2017 157/17/ZMČ k účetní závěrce MČ Praha - Ďáblice za rok 2016
18. veřejné zasedání ZMČ 5.4.2017 156/17/ZMČ k účetní závěrce Základní školy a mateřské školy za rok 2016
18. veřejné zasedání ZMČ 5.4.2017 155/17/ZMČ ke střednědobému rozpočtovému výhledu rozpočtu na roky 2017 - 2022
18. veřejné zasedání ZMČ 5.4.2017 154/17/ZMČ k rozpočtovému opatření č. 2 pro rok 2017
17. veřejné zasedání ZMČ 1.3.2017 153/17/ZMČ k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha – Ďáblice
17. veřejné zasedání ZMČ 1.3.2017 152/17/ZMČ k odpisu pohledávek a závazků
17. veřejné zasedání ZMČ 1.3.2017 151/17/ZMČ k rozpočtovému výhledu pro roky 2017 - 2022
17. veřejné zasedání ZMČ 1.3.2017 150/17/ZMČ k rozpočtovému opatření č. 1 pro rok 2017
17. veřejné zasedání ZMČ 1.3.2017 149/17/ZMČ k rozpočtovému opatření č. 14 pro rok 2016
17. veřejné zasedání ZMČ 1.3.2017 148/17/ZMČ k rozpočtovému opatření č. 13 pro rok 2016
17. veřejné zasedání ZMČ 1.3.2017 147/17/ZMČ k výši odměn neuvolněným zastupitelům
17. veřejné zasedání ZMČ 1.3.2017 146/17/ZMČ k záměru prodeje části pozemku p.č. 180 v k.ú. Ďáblice
17. veřejné zasedání ZMČ 1.3.2017 145/17/ZMČ k přijetí daru ideální 1/3 pozemků parc. č. 154847 a 154874 v k.ú. Ďáblice
17. veřejné zasedání ZMČ 1.3.2017 144/17/ZMČ k odvodu finančních prostředků ZŠ do rozpočtu zřizovatele
16. veřejné zasedání ZMČ 14.12.2016 143/16/ZMČ ke jmenování inventarizačních komisí pro zajištění
16. veřejné zasedání ZMČ 14.12.2016 142/16/ZMČ k přistoupení městské části do Sdružení místních samospráv ČR
16. veřejné zasedání ZMČ 14.12.2016 141/16/ZMČ k žádosti o svěření pozemků parc. č. 1646/32, 1646/33 a 1646/47 v k.ú. Ďáblice
16. veřejné zasedání ZMČ 14.12.2016 140/16/ZMČ k žádosti o svěření pozemku parc. č. 1729/115 v k.ú. Ďáblice
16. veřejné zasedání ZMČ 14.12.2016 139/16/ZMČ k poskytnutí účelové dotace SK Ďáblice z.s.
16. veřejné zasedání ZMČ 14.12.2016 138/16/ZMČ k zajištění letní a zimní údržby MČ Praha - Ďáblice
16. veřejné zasedání ZMČ 14.12.2016 137/16/ZMČ ke zrušení výboru pro kontrolu skládky v k.ú. Ďáblice
16. veřejné zasedání ZMČ 14.12.2016 136/16/ZMČ ke zprávě o činnosti výboru pro kontrolu skládky v k.ú. Ďáblice
16. veřejné zasedání ZMČ 14.12.2016 135/16/ZMČ ke zprávě o činnosti kontrolního výboru