Usnesení ZMČ

Zasedání Datum zasedání Usnesení
23. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2017 194 17 Usnesení - Výstavba sportovní haly
23. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2017 193 17 Usnesení - Udělení čestného občanství
23. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2017 192 17 Usnesení - Zásady pro udělování čestného občanství
23. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2017 191 17 Usnesení - Zpráva o činnosti Finančního výboru
23. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2017 190 17 Usnesení - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
23. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2017 189 17 Usnesení - Veřejnoprávní smlouva - SK Ďáblice
23. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2017 188 17 Usnesení - Schvalování rozpočtových opatření ke konci roku 2017
23. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2017 187 17 Usnesení - Rozpočtové opatření č.13/2017
23. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2017 186 17 Usnesení - Rozpočtové opatření č.9,10,11 a 12/2017
23. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2017 185 17 Usnesení - Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 2019-2023
23. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2017 184 17 Usnesení - Rozpočet vedlejší hospodářské činnosti na rok 2018
23. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2017 183 17 Usnesení - Rozpočet na rok 2018
22. veřejné zasedání ZMČ 13.9.2017 182 17 Usnesení k Ceník inzerce - Ďáblický zpravodaj
22. veřejné zasedání ZMČ 13.9.2017 181 17 Usnesení k vyplácení kompenzačního příspěvku za provoz skládky v roce 2018
22. veřejné zasedání ZMČ 13.9.2017 180 17 Usnesení k dodatku č.8 ke Smlouvě o dílo - VW Wachal, a.s.
22. veřejné zasedání ZMČ 13.9.2017 180 17 - 1 Příloha k usnesení č.180 17
22. veřejné zasedání ZMČ 13.9.2017 179 17 Usnesení k RO č.8/2017
22. veřejné zasedání ZMČ 13.9.2017 179 17 - 1 Příloha k usnesení č.179 17
22. veřejné zasedání ZMČ 13.9.2017 178 17 Usnesení k návrhu Zřizovací listiny ZŠ
22. veřejné zasedání ZMČ 13.9.2017 177 17 Usnesení ke složení slibu nového zastupitele
21. veřejné zasedání ZMČ 26.7.2017 176 17 Usnesení k "Dešťovka 2017!
21. veřejné zasedání ZMČ 26.7.2017 175 17 Usnesení k RO č.7/2017
21. veřejné zasedání ZMČ 26.7.2017 174 17 Usnesení k RO č.6/2017
20. veřejné zasedání ZMČ 21.6.2017 173 17 Usnesení ke složení slibu nového zastupitele
20. veřejné zasedání ZMČ 21.6.2017 172 17 Usnesení ke Směrnici o zveřejňování dokumentů na web. stránkách
20. veřejné zasedání ZMČ 21.6.2017 171 17 Usnesení ke Smlouvě o dílo - Imramovská vegetační úpravy
20. veřejné zasedání ZMČ 21.6.2017 170 17 Usnesení k bodu Pořízení nábytku na míru pro ZŠ
20. veřejné zasedání ZMČ 21.6.2017 169 17 Usnesení k zakázce "Dostavba a stavební úpravy ZŠ"
20. veřejné zasedání ZMČ 21.6.2017 168 17 Usnesení k záměru na pořízení "Gastrotechnologie do školní jídelny"
20. veřejné zasedání ZMČ 21.6.2017 167 17 Usnesení k přijetí dotace "Komunitní život v Ďáblicích"
20. veřejné zasedání ZMČ 21.6.2017 166 17 Usnesení k RO č.4 a 5/2017
20. veřejné zasedání ZMČ 21.6.2017 164 17 Usnesení ke Smlouvě o spolupráci s firmou Akros s.r.o
20. veřejné zasedání ZMČ 21.6.2017 165 17 Usnesení k závěrečnému účtu MČ Praha-Ďáblice za rok 2016
19. veřejné zasedání ZMČ 26.4.2017 163/17/ZMČ k odvodu finančních prostředků ZŠ do rozpočtu zřizovatele
19. veřejné zasedání ZMČ 26.4.2017 162/17/ZMČ k přijetí daru ideálních 2/3 pozemků parc. č. 1548/47 a 1548/74
19. veřejné zasedání ZMČ 26.4.2017 161/17/ZMČ k dohodě o investiční činnosti a vzájemné spolupráci
19. veřejné zasedání ZMČ 26.4.2017 160/17/ZMČ k Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na stavební zakázku Dostavba a stavební úpravy ZŠ
19. veřejné zasedání ZMČ 26.4.2017 159/17/ZMČ k RO č. 3
18. veřejné zasedání ZMČ 5.4.2017 158/17/ZMČ k veřejné zakázce malého rozsahu na rekonstrukci chodníku ke hvězdárně
18. veřejné zasedání ZMČ 5.4.2017 157/17/ZMČ k účetní závěrce MČ Praha - Ďáblice za rok 2016
18. veřejné zasedání ZMČ 5.4.2017 156/17/ZMČ k účetní závěrce Základní školy a mateřské školy za rok 2016
18. veřejné zasedání ZMČ 5.4.2017 155/17/ZMČ ke střednědobému rozpočtovému výhledu rozpočtu na roky 2017 - 2022
18. veřejné zasedání ZMČ 5.4.2017 154/17/ZMČ k rozpočtovému opatření č. 2 pro rok 2017
17. veřejné zasedání ZMČ 1.3.2017 153/17/ZMČ k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha – Ďáblice
17. veřejné zasedání ZMČ 1.3.2017 152/17/ZMČ k odpisu pohledávek a závazků
17. veřejné zasedání ZMČ 1.3.2017 151/17/ZMČ k rozpočtovému výhledu pro roky 2017 - 2022
17. veřejné zasedání ZMČ 1.3.2017 150/17/ZMČ k rozpočtovému opatření č. 1 pro rok 2017
17. veřejné zasedání ZMČ 1.3.2017 149/17/ZMČ k rozpočtovému opatření č. 14 pro rok 2016
17. veřejné zasedání ZMČ 1.3.2017 148/17/ZMČ k rozpočtovému opatření č. 13 pro rok 2016
17. veřejné zasedání ZMČ 1.3.2017 147/17/ZMČ k výši odměn neuvolněným zastupitelům