Usnesení ZMČ

Zasedání Datum zasedání Usnesení
19. veřejné zasedání ZMČ 26.4.2017 159/17/ZMČ k RO č. 3
18. veřejné zasedání ZMČ 5.4.2017 158/17/ZMČ k veřejné zakázce malého rozsahu na rekonstrukci chodníku ke hvězdárně
18. veřejné zasedání ZMČ 5.4.2017 157/17/ZMČ k účetní závěrce MČ Praha - Ďáblice za rok 2016
18. veřejné zasedání ZMČ 5.4.2017 156/17/ZMČ k účetní závěrce Základní školy a mateřské školy za rok 2016
18. veřejné zasedání ZMČ 5.4.2017 155/17/ZMČ ke střednědobému rozpočtovému výhledu rozpočtu na roky 2017 - 2022
18. veřejné zasedání ZMČ 5.4.2017 154/17/ZMČ k rozpočtovému opatření č. 2 pro rok 2017
17. veřejné zasedání ZMČ 1.3.2017 153/17/ZMČ k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha – Ďáblice
17. veřejné zasedání ZMČ 1.3.2017 152/17/ZMČ k odpisu pohledávek a závazků
17. veřejné zasedání ZMČ 1.3.2017 151/17/ZMČ k rozpočtovému výhledu pro roky 2017 - 2022
17. veřejné zasedání ZMČ 1.3.2017 150/17/ZMČ k rozpočtovému opatření č. 1 pro rok 2017
17. veřejné zasedání ZMČ 1.3.2017 149/17/ZMČ k rozpočtovému opatření č. 14 pro rok 2016
17. veřejné zasedání ZMČ 1.3.2017 148/17/ZMČ k rozpočtovému opatření č. 13 pro rok 2016
17. veřejné zasedání ZMČ 1.3.2017 147/17/ZMČ k výši odměn neuvolněným zastupitelům
17. veřejné zasedání ZMČ 1.3.2017 146/17/ZMČ k záměru prodeje části pozemku p.č. 180 v k.ú. Ďáblice
17. veřejné zasedání ZMČ 1.3.2017 145/17/ZMČ k přijetí daru ideální 1/3 pozemků parc. č. 154847 a 154874 v k.ú. Ďáblice
17. veřejné zasedání ZMČ 1.3.2017 144/17/ZMČ k odvodu finančních prostředků ZŠ do rozpočtu zřizovatele
16. veřejné zasedání ZMČ 14.12.2016 143/16/ZMČ ke jmenování inventarizačních komisí pro zajištění
16. veřejné zasedání ZMČ 14.12.2016 142/16/ZMČ k přistoupení městské části do Sdružení místních samospráv ČR
16. veřejné zasedání ZMČ 14.12.2016 141/16/ZMČ k žádosti o svěření pozemků parc. č. 1646/32, 1646/33 a 1646/47 v k.ú. Ďáblice
16. veřejné zasedání ZMČ 14.12.2016 140/16/ZMČ k žádosti o svěření pozemku parc. č. 1729/115 v k.ú. Ďáblice
16. veřejné zasedání ZMČ 14.12.2016 139/16/ZMČ k poskytnutí účelové dotace SK Ďáblice z.s.
16. veřejné zasedání ZMČ 14.12.2016 138/16/ZMČ k zajištění letní a zimní údržby MČ Praha - Ďáblice
16. veřejné zasedání ZMČ 14.12.2016 137/16/ZMČ ke zrušení výboru pro kontrolu skládky v k.ú. Ďáblice
16. veřejné zasedání ZMČ 14.12.2016 136/16/ZMČ ke zprávě o činnosti výboru pro kontrolu skládky v k.ú. Ďáblice
16. veřejné zasedání ZMČ 14.12.2016 135/16/ZMČ ke zprávě o činnosti kontrolního výboru
16. veřejné zasedání ZMČ 14.12.2016 134/16/ZMČ ke zprávě o činnosti finančního výboru
16. veřejné zasedání ZMČ 14.12.2016 133/16/ZMČ k rozpracované investici z roku 2009 na akci Chráněné byty Ďáblice
16. veřejné zasedání ZMČ 14.12.2016 132/16/ZMČ k odpisu závazků a pohledávek za společností Meribel s.r.o.
16. veřejné zasedání ZMČ 14.12.2016 131/16/ZMČ k provádění rozpočtových opatření bez vlivu na celkové příjmy a výdaje
16. veřejné zasedání ZMČ 14.12.2016 130/16/ZMČ k provádění rozpočtových opatření koncem roku 2016
16. veřejné zasedání ZMČ 14.12.2016 129/16ZMČ k rozpočtovému opatření č. 12 pro rok 2016
16. veřejné zasedání ZMČ 14.12.2016 128/16/ZMČ k rozpočtovému opatření č. 11 pro rok 2016
16. veřejné zasedání ZMČ 14.12.2016 127/16/ZMČ k rozpočtovému opatření č. 10 pro rok 2016
16. veřejné zasedání ZMČ 14.12.2016 126/16/ZMČ k příspěvku na svoz komunálního odpadu za rok 2016
16. veřejné zasedání ZMČ 14.12.2016 125/16/ZMČ k rozpočtu VHČ městské části Praha – Ďáblice
16. veřejné zasedání ZMČ 14.12.2016 124/16/ZMČ k rozpočtu městské části Praha – Ďáblice
15. veřejné zasedání ZMČ 12.10.2016 123/16/ZMČ K Dodatku č. 3 ke smlouvě o spolupráci při hospodaření s komunálním odpadem
15. veřejné zasedání ZMČ 12.10.2016 122/16/ZMČ K volbě členů redakční rady Ďáblického zpravodaje
15. veřejné zasedání ZMČ 12.10.2016 121/16/ZMČ K pravidlům pro vydávání Ďáblického zpravodaje
15. veřejné zasedání ZMČ 12.10.2016 120/16/ZMČ k vyplácení kompenzačního příspěvku za provoz skládky v roce 2017
15. veřejné zasedání ZMČ 12.10.2016 119/16/ZMČ k rozpočtovému opatření č. 9 pro rok 2016
15. veřejné zasedání ZMČ 12.10.2016 118/16/ZMČ K rozpočtovému opatření č. 8 pro rok 2016
15. veřejné zasedání ZMČ 12.10.2016 117/16/ZMČ k Dodatku č. 1 Smlouvy o nájmu sportovního areálu
14. veřejné zasedání 13.7.2016 116/16/ZMČ k rozpočtovému opatření č. 7 pro rok 2016
14. veřejné zasedání 13.7.2016 115/16/ZMČ k navýšení počtu VO kontejnerů na bioodpad v MČ Praha - Ďáblice
13. veřejné zasedání 15.6.2016 114/16/ZMČ K žádosti o svěření pozemku parc. č. 1172_1 v k.ú. Ďáblice
13. veřejné zasedání 15.6.2016 113/16/ZMČ k rozpočtovému opatření č. 6 pro rok 2016
13. veřejné zasedání 15.6.2016 112/16/ZMČ K rozpočtovému opatření č. 5 pro rok 2016
13. veřejné zasedání 15.6.2016 111/16/ZMČ k projektu Komunitní zahrady Ďáblice
13. veřejné zasedání 15.6.2016 110/16/ZMČ k veřejné zakázce „Obecní dům Ďáblice“