Zápisy a usnesení RMČ

Zasedání Čas Zápis Usnesení
RMČ 108/2018 17.9.2018 Zápis z RMČ č. 108
RMČ 107/2018 27.8.2018 Zápis z RMČ č. 107
RMČ 106/2018 13.8.2018 Zápis z RMČ č.106
RMČ 105/2018 16.7.2018 Zápis z RMČ č. 105
RMČ 104/2018 2.7.2018 Zápis z RMČ č. 104
RMČ 103/2018 25.6.2018 Zápis z RMČ č. 103
RMČ 102/2018 11.6.2018 Zápis z RMČ č.102
RMČ 101/2018 28.5.2018 Zápis z RMČ č. 101
RMČ 103/2018 26.5.2018 Zápis z RMČ č.103
RMČ 100/2018 21.5.2018 Zápis z RMČ č. 100
RMČ 99/2018 7.5.2018 Zápis z RMČ č. 99
 1. 890 18 Usnesení - Výběrové řízení Projekt veřejného osvětlení
 2. 889 18 Usnesení - Dodatek č.9 Smlouvy o dílo, Změnové listy ZL k výstavbě nového OD Ďáblice
 3. 888 18 Usnesení - Burza lokálních plodin a výrobků jako součást komunitních projektů KC Vlna
 4. 887 18 Usnesení - Smlouva o spolupráci – Kolektory Praha a.s.
 5. 886 18 Usnesení - Rekonstrukce budovy č. p. 339 14 ul. Ďáblická – záměr
 6. 885 18 Usnesení - Dodatek č.1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí nájemní – MUDr. Tomáš Kneifl
 7. 884 18 Usnesení -Smlouva o smlouvě budoucí nájemní – MUDr. Tomáš Kneifl
 8. 883 18 Usnesení - Ďábličtí ochotníci – žádost o finanční podporu
 9. 882 18 Usnesení - Návrh Plánovací smlouvy – Areál Ďáblice, s.r.o., Praha 1
 10. 881 18 Usnesení - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti – T-mobile
 11. 880 18 Usnesení - Žádost o předání retenční nádrže do vlastnictví MČ – Červený mlýn BD Praha 4
 12. 879 18 Usnesení - Jmenování komise pro otvírání obálek a hodnotící komise na akci Vyhlášení výběrového řízení na Atypické truhlá
 13. 878 18 Usnesení - Jmenování komise pro otvírání obálek a hodnotící komise na akci Vyhlášení výběrového řízení na rekonstrukci ch
 14. 877 18 Usnesení - Schválení účetní závěrky MČ za rok 2017
 15. 876 18 Usnesení - Výběrové řízení „Oprava sociálního zařízení MŠ
 16. 875 18 Usnesení - Vyhlášení výsledků výběrových řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice
 17. 874 18 Usnesení - Vyhlášení výsledků výběrových řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice
RMČ 98/2018 3.5.2018 Zápis z RMČ č. 98