Podklady k jednání, zápisy, záznamy a usnesení z jednání

Zasedání Datum zasedání Pozvánka Zápis Audio Časy Stáhnout vše
25. veřejné zasedání ZMČ 16.5.2018 Program stáhnout soubory
24. veřejné zasedání ZMČ 14.3.2018 Program Zápis ze ZMČ č.24 01- Úvod - zahájení, schválení programu a zápisu z ZMČ č.23, 02- Volný mikrofon, 03- Delegování kompetence ZMČ na RMČ - úprava rozpočtu MČ - přijetí účelových prostředků, 04- Dodatek ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ, 05- Inventarizace 2017, 06- IBC nádrže, 06- IBC nádrže, 07- RO č.1/2018, 08- RO č.2/2018, 09- Diskuze, 10- Informace radních a zastupitelů stáhnout soubory
23. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2017 Program Zápis ze ZMČ č.23 01- Úvod - schválení programu a zápisu z ZMČ č.22, 01- Úvod - schválení programu a zápisu z ZMČ č.22, 02- Volný mikrofon, 03- Rozpočet 2018, 04- Rozpočet vedlejší hospodářské činnosti na rok 2018, 05- Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019-2023, 06- Rozpočtové opatření č.9,10,11 a 12/2017, 07- Rozpočtové opatření č.13/2017, 08- Provádění rozpočtových opatření koncem roku 2017, 09- Veřejnoprávní smlouva - SK Ďáblice, 10- Zpráva o činnosti Kontrolního výboru, 11- Zpráva o činnosti Finančního výboru, 12- Zásady pro udělení čestného občanství, 13- Udělení čestného občanství, 14- Výstavba sportovní haly stáhnout soubory
22. veřejné zasedání ZMČ 13.9.2017 Program Zápis ze ZMČ č.22 Úvod, Schválení programu, 01- Kontrola zápisu ZMČ č.21/2017, 02- Slib nového zastupitele, 03- Volný mikrofon, 03- Volný mikrofon, 04- Zřizovací listina ZŠ a MŠ, 05- Rozpočtové opatření č.8/2017, 06- Dodatek č.8 ke Smlouvě o dílo - VW Wachal, a.s., 07- Kompenzační příspěvek za provoz skládky v roce 2018, 08- Ceník inzerce Ďáblického zpravodaje, 09- Diskuze, 10- Informace radních a zastupitelů stáhnout soubory
21. veřejné zasedání ZMČ 26.7.2017 Program Zápis ze ZMČ č.21 Zahájení starosty, Doplnění programu - schválení, 01- Kontrola zápisu - ZMČ č.20, 02- Volný mikrofon, 03- Rozpočtové opatření č.6/2017, 04- Rozpočtové opatření č.7/2017, 05- Dotační titul "Dešťovka 2017", 05- Dotační titul "Dešťovka 2017", 06- Diskuze, 07- Informace zastupitelů, Závěr stáhnout soubory
20. veřejné zasedání ZMČ 21.6.2017 Program Zápis ZMČ č.20 Nahrávka audio k bodům č. 5, 6, 7 a 8, Nahrávka audio k bodům č. 9, 10 a 11, Nahrávka audio k bodům č. 12, Nahrávka audio k bodům č. 13 a Informace zastupitelů Stopáž stáhnout soubory
19. veřejné zasedání ZMČ 26.4.2017 Program Zápis ze ZMČ č.19 19_01 časy audio stáhnout soubory
18. veřejné zasedání ZMČ 5.4.2017 Program Zápis ze ZMČ č.18 18_01, 18_02, 18_03 časy audio stáhnout soubory
17. veřejné zasedání ZMČ 1.3.2017 program zápis ze 17. ZMČ 17_01, 17_02 časy audio stáhnout soubory
16. veřejné zasedání ZMČ 14.12.2016 program zápis z 16. ZMČ 16_01, 16_02, 16_03 audiozáznam stáhnout soubory
15. veřejné zasedání ZMČ 12.10.2016 program zápis z 15. ZMČ 15_01, 15_02, 15_03, 15_04 audiozáznam stáhnout soubory
14. veřejné zasedání 13.7.2016 program zápis z 14. ZMČ 14_01, 14_02 stáhnout soubory