Jednosměrný provoz v Kostelecké ulici

Od 1. 7. do 30. 9. bude z důvodů zkapacitnění vodovodního řadu omezen provoz v ulici Kostelecká. Objízdné trasy: Cínovecká, Veselská, Tupolevova / Liberecká, Veselská, Tupolevova / Kbelská, Veselská, Tupolevova. Stavba nebyla iniciována MČ Ďáblice. Investorem je PVS a.s. Dle informací Odboru dopravy MHMP by vjezd do oblasti Blat měl být zachován v obou směrech. O aktuální situaci budeme informovat zde a pomocí SMS zpráv mobilního rozhlasu https://prahadablice.mobilnirozhlas.cz/

19.6. - 2.7. jízda ve zúžených pruzích

3.7.-30.9. jednosměrný provoz směrem do Ďáblic

Sdílet