Pálení čarodějnic 2015

30.4.2015 13:15 - 23:15
Jaké bylo letošní Pálení čarodějnic? Posledních pár dní před akcí především ve znamení modlení se, aby nepršelo. Organizátoři několikrát denně zkoumali na nejrůznějších internetových předpovědích počasí pohyb srážek nad střední Evropou a řešili otázku, co s nasmlouvanými umělci, pokud bude skutečně lít. Nakonec se jako nejspolehlivější ukázala být předpověď jedněch norských internetových stránek, která na odpoledne 30. dubna pro Ďáblice ukazovala sluníčko. Na rozdíl od některých českých, kde hlásili zamračeno s deštěm.

Tak tedy skutečně krátce před pátou odpolední vysvitlo sluníčko a akce mohla proběhnout téměř podle plánu (u takto velkých akcí je vždy nutná jistá míra improvizace…): K poslechu hrála kapela Yozzefy, pro menší děti byla připravena loutková pohádka Kouzelný zvon a pro ty starší vystoupení rytířů Dobroslava a Zápora. Ďábličtí hasiči opět postavili obrovskou hranici s krásnou čarodějnicí na vršku a na závěr akce odpálili působivý ohňostroj, kterým celé odpoledne a večer úspěšně završili.

Letošní Pálení čarodějnic proběhlo ale také ve znamení diskuse o tom, zda mají být na akci opět pozvány pouťové atrakce či nikoliv. Tato diskuse byla občas dost emotivní a rozhodnout nebylo lehké. Jsme si plně vědomi toho, že přítomnost pouťových atrakcí na Pálení čarodějnic je poněkud sporná záležitost. Vždyť jsme zaznamenaly nemálo hlasů těch, kteří tyto pouťové atrakce kritizovali a na akci radši ani nešli. Na druhou stranu ale nebylo málo ani těch, kteří si je minulý rok pochvalovali a přáli si je letos znovu. Tak kde je ta většina? Doufáme, že již brzy budou webové stránky obce schopny uspořádat hlasování na anketní otázku, zda chceme na čarodějnice kolotoče či nikoliv. Do té doby se k tomu můžete vyjadřovat například e-mailem na adrese: kulturni.komise.dablice@seznam.cz. Napište nám, jak byste si představovali Pálení čarodějnic. Vadily vám pouťové atrakce nebo ne? Váš názor nám pomůže při plánování Pálení čarodějnic 2016.

Na závěr bychom chtěli poděkovat těm, kteří s organizací akce pomáhali – především pak ďáblickým hasičům, panu starostovi a panu místostarostovi, firmě Start Production, manželům Lukacsovým -, a všem, kteří přišli a dobře se bavili. Děkujeme také těm spoluobčanům, kteří bydlí v bezprostřední blízkosti místa konání akce za jejich shovívavost a pochopení.

Simona Dvořáková
Kulturní komise

Sdílet