Změny v systému svozu odpadu v Praze

V příloze najdete odpovědi na předpokládané nejčastější dotazy občanů ke změnám v odpadovém hospodářství na území hl. m. Prahy od 1. 1. 2020, tzn. zejména navýšení poplatku za odpad o 30 %, celoplošný nádobový sběr bioodpadu, zanáška nádob na tříděný odpad. Tyto dotazy s odpověďmi budou průběžně rozšiřovány 

Souhrnné informace k navýšení poplatku za odpad s účinností od 1.1. 2020 jsou uvedeny zde.

Na webových stránkách Prahy jsou základní informace k nádobovému sběru bioodpadu, které budou rovněž průběžně doplňovány.

Sdílet