Nouzový stav

Vláda České republiky vyhlásila nouzový stav s účinností od 12. 3. 2020 od 14:00 hodin na dobu 30 dnů.

Stav nouze platí na území celé republiky od čtvrtka 12.3. 2020 od 14:00hod.

Co se nesmí a co je zakázáno?

  • Zákaz vstupu veřejnosti na sportoviště, do posiloven, na koupaliště, do wellness zařízení a saun, hudebních a společenských klubů, knihoven či galerií.
  • Zákaz vstupu od 20:00 hod do 6:00 hod do provozoven stravovacích služeb a restaurací.
  • Zákaz provozu stravovacích služeb v nákupních centrech.
  • Zákaz akcí s účastí přesahujících 30 osob do odvolání. Opatření se vztahuje na divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob.
  • Občané ČR mají zákaz vycestovat do rizikových oblastí, jako jsou Itálie, Francie, Rakousko, Německo, Španělsko, Švýcarsko, Norsko, Dánsko, Švédsko, Velká Británie, Belgie, Nizozemí, Čína, Írán a Jižní Korea.
  • Cizinci z rizikových zemí mají zákaz vstupu do ČR.
  • České hranice s Německem a Rakouskem bude možné překročit jen na vybraných 11 přechodech, sedmi s Německem a čtyřech s Rakouskem.
  • Bude se kontrolovat dodržování karantény u osob, kterým byla nařízena, a porušení se bude trestat pokutou ve výši až 3 miliony korun.

Sledujte, prosím, veřejná média a portál https://bezpecnost.praha.eu . Důležité informace budeme publikovat na webových stránkách MČ Praha-Ďáblice.

Přílohy: 
Sdílet