Úřední hodiny - 20. 4. 2020

Od pondělí 20.4. 2020 jsou obnoveny úřední hodiny Úřadu MČ Praha-Ďáblice v plném rozsahu. Pondělí: 7:30–12:00 a 13:00–17:45 hodin Středa: 7:30–12:00 a 13:00–17:45 hodin Prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT si veřejnost může obstarat informace potřebné k výkonu zaměstnání či podnikatelské činnosti např. výpis z evidence Rejstříku trestů, ohlášení výkonu živnostenské činnosti, podání žádosti o zřízení datové schránky nebo provést autorizovanou konverzi dokumentů. Poplatek za využití služeb Czech POINT lze uhradit pouze v hotovosti. Platební karty nepřijímáme.
 1. Kontaktní místo Czech POINT na ÚMČ funguje také v obvyklých úředních hodinách.
  Prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT si veřejnost může obstarat informace potřebné k výkonu zaměstnání či podnikatelské činnosti např. výpis z evidence Rejstříku trestů, ohlášení výkonu živnostenské činnosti, podání žádosti o zřízení datové schránky nebo provést autorizovanou konverzi dokumentů. Poplatek za využití služeb Czech POINT lze uhradit pouze v hotovosti. Platební karty nepřijímáme.
   
 2. Žádosti na poskytnutí kompenzačního příspěvku a jejich ověřování budeme provádět až po ukončení nouzového stavu.
   
 3. Úřední záležitosti je možné také řešit telefonicky (283 910 723-5), datovou schránkou (dkvbw9b) nebo e-mailem (podatelna@dablice.cz).

V případě úhrad poplatků a nájemného prosíme o úhrady bezhotovostní formou na účet městské části.

 • Místní poplatek ze psůčíslo účtu: 501 855 998/6000 VS 1341, do poznámky jméno majitele psa
 • Nájemnéčíslo účtu: 9021-501 855 998/6000 VS je uveden v evidenčních listech, popř. jméno nájemníka do poznámky
Sdílet