Nabídka pomoci

Potřebujete-li pomoc se zajištěním léků či nákupu,

kontaktujte v úředních hodinách Úřad městské části Praha-Ďáblice na tel: 283 910 723-5.

Sdílet