Poplatky ze psů a Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace pro poplatníky místního poplatku ze psů

Finanční odbor Úřadu městské části Praha-Ďáblice upozorňuje chovatele psů na povinnost úhrady místního poplatku ze psa, který je stanoven obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 23/2003.

Splatnost poplatku na rok 2021 je do 31. března 2021.

Pokud nebudou poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, může městská část jako správce poplatku vyměřit poplatek platebním výměrem v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích a tento poplatek zvýšit až na trojnásobek.

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu vládou ČR se MČ Praha-Ďáblice rozhodla postupovat při opožděných úhradách místního poplatku ze psů dle usnesení č. 669/21/RMČ takto:

- bez výzvy správce poplatku budou automaticky prominuty sankce za pozdní úhrady poplatku ze psů, a to do 31. 8. 2021; po tomto datu budou sankce vyměřeny.

Prominout sankce se MČ rozhodla kvůli lidem, kteří nemají jinou možnost než poplatky zaplatit hotově na přepážce MČ. Aby nemuseli na úřad chodit v době, kdy platí omezení volného pohybu.

Nadále mají držitelé psů možnost zaplatit roční poplatek přímo na účet Městské části Praha-Ďáblice číslo 501855998/6000. Jako variabilní číslo uveďte číslo 1341… (za tečky dosaďte číslo známky psa), a popř. do poznámky jméno majitele psa.

Veškeré informace mohou držitelé psů získat na telefonním čísle 283 910 723–5 u paní Elišky Keméň.

 

 

 

Sazebník úhrad za poskytování informací MČ Praha - Ďáblice
(platný od 25.08.2012)

úkonKč/stránka
Tisk nebo kopírování jednostranné A4 černobílé1,30
Tisk nebo kopírování oboustranné A4 černobílé1,90
Tisk nebo kopírování jednostranné A3 černobílé2,10
Tisk nebo kopírování oboustranné A3 černobílé3,20
  
  
1 ks nenahrané disketycca 15,00 - dle skutečných nákladů
1 ks nenahraného CDcca 35,00 - dle skutečných nákladů
Balné + poštovnédle druhu zásilky
hodinová sazba150,00
Další věcné nákladydle formy poskytované informacemi

Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informací 50,- Kč, je MČ poskytnuta zdarma.