Sportovní komise

Předseda - Michal Klímek
Členové - Michal Mošnička, David Smrček