RMČ 15/2019

11.6.2019
Body jednání: 
Tisk Název Stav Podklady Usnesení
01-Kontrola zápisu z RMČ č.14 Schváleno
02-Telekomunikační služby - končící smlouva s T-mobile Schváleno Důvodová zpráva 158 19 Usnesení - Telekomunikační služby – končící smlouva s T-mobile
03-VŘ - oprava chodníku u MŠ Schváleno 156 19 Usnesení - VŘ - oprava chodníku u MŠ
04-Odstranění duplicitního vlastnictví na pozemku Schváleno E-mail z MHMP, Foto mapa, Dohoda o narovnání vlastnického práva 159 19 Usnesení - Odstranění duplicitního vlastnictví na pozemku
05-Prodloužení nájemní smlouvy - CH.T. Schváleno Dodatek č.4 k NS CH.T. 2019 160 19 Usnesení - Prodloužení nájemní smlouvy – CH.T.
06-Darovací smlouva - SK Ďáblice Schváleno Darovací smlouva SK Ďáblice - návrh 161 19 Usnesení - Darovací smlouva – SK Ďáblice
07-Zhodnocení finančních prostředků Schváleno Vyhodnocení 162 19 Usnesení - Zhodnocení finančních prostředků
08-Smlouva o propagaci - Kolektory Praha, a.s. Schváleno 163 19 Usnesení - Smlouva o propagaci – Kolektory Praha, a.s.
09-Revokace usnesení č. 148/19/RMČ - Program na ZMČ Schváleno 157 19 Usnesení - Revokace usnesení č.148/19 RMČ – Program na ZMČ
10-Použití vlajky MČ Praha - Ďáblice při oslavách Schváleno Žádost SK Ďáblice 164 19 Usnesení - Použití vlajky MČ Praha - Ďáblice při oslavách
11-Informace radních a pro radní Schváleno