RMČ 18/2019

24.7.2019
Body jednání: 
Tisk Název Stav Podklady Usnesení
01- Kontrola zápisu z RMČ č.17/2019 Schváleno
02- Vyjádření MČ Praha-Ďáblice ke stanovisku Hygienické stanice hl. m. Prahy Schváleno Vyjádření MČ ke stanovisku Hygienické stanice hl. m. Prahy 179 19 Usnesení - Vyjádření MČ ke stanovisku Hygienické stanice hl. m. Prahy
03- Povolení výjimky zřizovatele ZŠ Schváleno Žádost ZŠ o povolení výjimky zřizovatele 180 19 Usnesení - Povolení výjimky zřizovatele ZŠ
04- Odběr vody z přípojky MČ Schváleno 181 19 Usnesení - Odběr vody z přípojky MČ
05- Smlouva o poskytnutí služeb - knihovna Schváleno Návrh Smlouvy o poskytování služeb - knihovna 182 19 Usnesení - Smlouva o poskytnutí služeb - knihovna
06- Smlouva - automatizovaný knihovní systém Schváleno Návrh smlouvy o poskytování automatizovaného knihovního systému 183 19 Usnesení - Smlouva o provozování systému - knihovna
07- Smlouva o poskytování služeb - mobilní rozhlas Schváleno Návrh smlouvy o poskytování služelb mobilního rozhlasu 184 19 Usnesení - Smlouva o poskytování služeb - mobilní rozhlas
08- Nařízení tajemníka Schváleno Návrh na zrušení Nařízení tajemníka 185 19 Usnesení - Nařízení 006-2007 - střet zájmů
09- Akční plán snižování hluku Schváleno Návrh Akčního plánu na snižování hluku - aglomerace Praha 2019 186 19 Usnesení - Akční plán snižování hluku
10- Rozpočtové opatření č.6/2019 Schváleno Podklady pro dotační vztahy, Návrh Rozpočtového opatření č.6/2019 187 19 Usnesení - Rozpočtové opatření č.6/2019
11- Řád veřejného pohřebiště Schváleno Řád veřejného pohřebiště 188 19 Usnesení - Řád veřejného pohřebiště
12- Fotografování dronem - okolí ZŠ Schváleno 189 19 - Usnesení - Fotografování dronem - okolí ZŠ
13- Dostavba veřejného osvětlení Buližnikova - Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo Schváleno 178 19 - Usnesení - Dostavba VO Buližniková - Dodatek č.2
14- Dodatek č.4 k Nájemní smlouvě Schváleno Informace firmy outdoor akzent, s.r.o., Návrh Dodatku č.4 k Nájemní smlouvě - reklamní plochy 190 19 Usnesení - Dodatek č.4 k Nájemní smlouvě
15- Kelímky - Zažít Ďáblice jinak Schváleno 191 19 Usnesení - Kelímky - Zažít Ďáblice jinak
16- Rozložení nájemného - Dětský klub Maata, z.s. Schváleno 192 19 Usnesení - Rozložení nájemného - Dětský klub Maata, z.s.
17- Dodatek č.1 ke Smlouvě příkazní o poskytování činností Schváleno Návrh Dodatku č.1 ke Smlouvě příkazní o poskytování činností 193 19 Usnesení - Dodatek č.1 ke Smlouvě příkazní o poskytování služeb
18- Informace radních a pro radní Schváleno