RMČ 19/2019

7.8.2019
Body jednání: 
Tisk Název Stav Podklady Usnesení
01-Kontrola zápisu z RMČ č.18 Schváleno
02-Nájem bytu č,8 v domě č.p. 161/8 v Praze - Ďáblicích Schváleno 194 19 Usnesení - Nájem bytu č.8 v domě č.p. 161 8 v Praze – Ďáblicích
03-Darovací smlouva - Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu Schváleno Darovací smlouva 195 19 Usnesení - Darovací smlouva – Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu
04-Souhlasné prohlášení - duplicita pozemku parc.č. 1562/31 k.ú. Ďáblice Schváleno Dopis firmy Office Star Nine, spol. s r.o. 196 19 Usnesení - Souhlasné prohlášení – duplicita k pozemku parc.č. 1562/31 k.ú. Ďáblice
05-Zadání studie výsadby stromů a zeleně Schváleno 197 19 Usnesení - Zadání studie výsadby stromů a zeleně
06-Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod Schváleno Průvodní dopis, Smlouva o dodávce vody a odvádění dopadních vod 198 19 Usnesení - Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod
07-Informace radních a pro radní Schváleno