Starostové pro okruh

Silniční okruh - ilustrační fotografie
Sdílet

Po volbách do obecních zastupitelstev požaduje seskupení Starostové pro okruh, jehož je vedení MČ Ďáblice členem, aktuální posouzení navržených variant vedení trasy dálničního obchvatu kolem Prahy. Proč nyní? Požadavek seskupení je dlouhodobý a konzistentní. Vedení trasy dálničního okruhu severní variantou, trasa Ss, vychází z odborných posudků výhodněji jak po stránce finanční, tak po stránce dopadů na životní prostředí a zdraví obyvatel Prahy žijícího na severním a východním okraji města, než před 30 lety navrhovaná trasa J (jižní, přiléhající Ďáblicích a Chabrům, procházející Suchdolem – pozn.).

Odborné posouzení standartními multikriteriálními metodami (běžné pro podobný typ staveb ve světě a v odborných kruzích) by se mělo provést právě v tuto dobu, kdy se práce na úsecích dálničního okruhu na JV části Prahy opět rozbíhají a začíná probíhat živá politická diskuze o vedení trasy dálničního okruhu na severním okraji Prahy.

Více informací – např. www.rozumnadoprava.cz

Přílohy: