Výstavba chybějícího veřejného osvětlení v ulicích Buližníková, Poděbradova, Skalnická, U Hájovny

Koncem prosince 2018 nabylo rozhodnutí o povolení výstavby chybějícího veřejného osvětlení v ulicích Buližníková, Poděbradova, Skalnická, U Hájovny (viz obrázek) právní moci. V této době vyjasňujeme poslední technické detaily před podpisem smlouvy se zhotovitelem - firmou Eltodo Osvětlení, s.r.o.

Stavební a montážní práce pro vybudování 17 svítidel pouličního osvětlení včetně rozvodů k těmto svítidlům a jejich propojení v délce cca 600 m, které jsou naplánovány na 82 dnů od předání staveniště, by měly být zahájeny v únoru 2019, jakmile to klimatické podmínky dovolí.

Sdílet