Dopravní omezení v ul. Ďáblická

V ul. Ďáblická bude v termínu od 18. března do 18. dubna 2019 realizován nový úsek STL plynovodu od křižovatky s ul. Nad Akcízem až po křižovatku s ul. Učitelská.

V souvislosti s tím bude uzavřen pravý jízdní pruh ve směru do centra. Dopravní provoz bude zajištěn střídavě v levém jízdním pruhu a bude řízen dočasným světelně signalizačním zařízením. V termínu od 1. do 18. dubna 2019 bude zrušen přechod pro pěší přes ul. Ďáblická situovaný před křižovatkou s ul. Učitelská a bude uzavřen navazující východní chodník v ul. Učitelská až k č.p.1556. Přechod ul. Ďáblická bude možný až za křižovatkou po stávajícím přechodu v prostoru za zastávkou MHD.

Provoz MHD v ul. Ďáblická bude zachován, ale dotkne se některých spojů linky 369 (určeno jízdním řádem!), které budou odkloněny po trase Ďáblická – Kostelecká – Cínovecká – Liberecká – Rochlická – Vysočanská – Střelničná. V opačném směru po trase Střelničná – Vysočanská – Levínská – Liberecká – Cínovecká – Kostelecká – Ďáblická. Pro tyto spoje budou zrušeny zastávky „K Letňanům“, „Ďáblický hřbitov“ a „Sídliště Ďáblice“. Náhradou bude na objízdné trase zřízena zastávka „Třebenická“.

Sdílet