NECHCEME navyšování skládky!

Ve středu 24. července 2019 proběhne od 16 hodin v sále Obecního domu Ďáblice veřejné projednání záměru navýšení ďáblické skládky. Přijďte si vyslechnout argumenty provozovatele a povzbudit argumenty Ďáblic proti tomuto záměru! Chceme na další léta odpadky a smrad po celých Ďáblicích???

V pondělí 17.6. krátce před zahájením veřejného projednání v rámci EIA záměru Praha 1070 „Skládka odpadů Ďáblice – využití volné kapacity v prostoru I. etapy skládky“, oznámil předkladatel záměru, společnost FCC Česká republika s.r.o., že z důvodu obavy o možné nesplnění zákonných lhůt platných pro vyhlášení veřejného projednání (ze strany svolavatele - MHMP) a možného napadení výsledků tohoto řízení v budoucnosti, se nebude účastnit veřejného projednání (přesná formulace bude v oficiálním zápisu) a opustil spolu s projektantem a odbornými zpracovateli dokumentace místo projednání. Za této situace museli zástupci pražského magistrátu od veřejného projednání ustoupit, neboť předkladatel záměru musí být osobně přítomen.
Přesné odůvodnění včetně zápisu obdržíme během několika dní stejně tak i další postup v této věci.
Moc děkujeme všem, kteří přišli osobně podpořit stanoviska naší a sousedních městských částí proti tomuto záměru. I všem, kteří dorazili z důvodu pracovních či jiných povinností později v době, kdy již bylo jednání předčasně ukončeno.
Jak jsme uvedli v naší pozvánce – navyšování skládky NECHCEME!
Za vedení MČ Jan Hrdlička

V pondělí 17. 6. 2019 proběhne od 15 hodin v sále Obecního domu Ďáblice veřejné projednání záměru navýšení ďáblické skládky. Přijďte si vyslechnout argumenty provozovatele a povzbudit argumenty Ďáblic proti tomuto záměru! Chceme na další léta odpadky a smrad po celých Ďáblicích???

Přílohy: 
Sdílet