Kontejnery a odpady

V červnovém Ďáblickém zpravodaji došlo chybou úprav k otištění nepřesných informací ohledně přistavení velkoobjemových kontejnerů na bioodpad, komunální odpad i svozu nebezpečného odpadu.

Správné informace naleznete ve vývěskách a zde.

Sdílet