Kompenzační příspěvek za provoz skládky

Úřad Městské části Praha-Ďáblice upozorňuje všechny rodiče dětí ve věku do 18 let včetně, že poslední termín pro sběr žádostí o roční příspěvek jako kompenzaci skládky pro děti je 30.11. 2019. Po tomto termínu nebudou žádosti již akceptovány s výjimkou dětí narozených v období 1.11. – 31.12. 2019. Příspěvek se týká pouze dětí a jejich zákonných zástupců, kteří mají trvalé bydliště na území MČ Praha-Ďáblice.

Rodiče dětí si mohou podat žádost o příspěvek na Úřadě městské části v podatelně v úředních hodinách. S sebou si přineste občanský průkaz a vyplněnou žádost, kterou najdete na stránkách Ďáblického zpravodaje, popř. si ji můžete vyzvednout a vyplnit na místě při návštěvě ÚMČ.

Sdílet