Co (ne)víte o čipování psů

Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem.

Na koho se povinnost povinného označení mikročipem bude vztahovat a kdy začíná platit?
Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označen mikročipem. Od tohoto data by měl být na území České republiky označen každý pes.
Štěňata musejí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku). Mikročipem nemusejí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. červencem 2011.

Kdo označení mikročipem provádí a jaká je jeho cena? Kde lze najít seznam veterinárních lékařů, kteří výkon provádějí?
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost (jsou registrováni u Komory veterinárních lékařů ČR: https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru). Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120-450 Kč a závisí na jeho typu. Další částku si lékaři účtují za aplikaci.

Kam čip zaregistrovat?
Existuje několik typů registrů pro čipování zvířat a jejich majitele. Nejpoužívanější je Národní registr majitelů zvířat. I když musíte psa označit čipem, novela neukládá žádnou povinnost mikročip registrovat. Pokud psa načipujete, ale nic nezadáte do registru, pokutu sice při případné kontrole platit nebudete, ale čip z hlediska výše zmíněných výhod, jako je např. identifikace psa nebo majitele, ztrácí svůj význam. V Národním registru majitelů zvířat je registrace pro mikročipy Datamars s českým národním kódem zdarma, čip se v evidenci objeví do sedmi pracovních dnů. Čipy ostatních typů jsou zpoplatněny.

Není čipování pro psa nebezpečné či zdravotně závadné?
Jde o jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm je umístěn v aplikační jehle a je sterilně aplikován do podkoží zvířete. Obal mikročipu je vyroben z biokompatibilních materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso. Mikročip je pouze pasivním nosičem informace, neobsahuje žádný vlastní zdroj energie. Lze však díky němu identifikovat psa a zjistit, komu patří, pokud je registrován.

Kdo bude provádět kontroly, zda mají psi čip?
Dozorovým orgánem je Státní veterinární správa.

Jaké hrozí sankce v případě nesplnění této zákonné povinnosti?
Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit správní řízení s uložením pokuty až do výše 20 tisíc korun, protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině.

Pes má platné očkování proti vzteklině a termín přeočkování až v průběhu roku 2020 (případně 2021 či 2022). Je třeba jej nechat čipovat ještě v roce 2019, nebo stačí až při přeočkování?
Jak již bylo uvedeno výše, na základě zmíněné novely veterinárního zákona je s účinností od 1. ledna 2020 očkování psa proti vzteklině platné pouze tehdy, pokud je pes označen mikročipem, případně označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Není tedy možné tuto proceduru odkládat až do dalšího přeočkování.

ÚMČ

Sdílet