Novela zákona o poplatcích

K 1. 1. 2020 vejde v platnost novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve které se ruší poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity. Tyto dva poplatky budou nově nahrazeny pouze jedním, a to poplatkem z pobytu. Sjednocená bude i sazba poplatku, která bude činit nejvýše 21 Kč za osobu a každý započatý den pobytu s výjimkou dne počátku pobytu.

Poplatková povinnost se bude týkat všech poskytovatelů pobytu za úplatu trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Poskytovatelé pobytu mohou být i fyzické osoby, které poskytnou za úplatu pobyt v bytě, rodinném domě nebo jiném zařízení. Součástí poskytování pobytu je povinnost vedení příslušné evidence v listinné nebo elektronické podobě.
Poskytovatel úplatného pobytu je plátcem poplatku, jehož povinností je vybrat poplatek od poplatníka a odvést tento poplatek na příslušný městský úřad. Poplatníkem je každá fyzická osoba, která se ubytuje v ubytovacím zařízení (nově i byt, rodinný dům) za úplatu.
Pokud máte zájem se o novinkách a povinnostech z oblasti poplatků a čipování pejsků dozvědět více, neváhejte kontaktovat paní Elišku Keméň na telefonním čísle 283 910 723-5, nebo přijďte osobně do podatelny ÚMČ.
ÚMČ

Sdílet