Výběrové řízení na pozici Sociální pracovník

Tajemnice Úřadu městské části Praha-Ďáblice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa Sociální pracovník v rámci projektu „Sociální pracovník na MČ Praha-Ďáblice a MČ Praha-Dolní Chabry“ (jedná se o 1/2 úvazku v letech 2020-2021)

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit v zalepené obálce označené „Výběrové řízení – sociální pracovník – projekt“ do podatelny Úřadu městské části Praha-Ďáblice, Osinalická 1104/13 nebo poštou na adresu: Městská část Praha-Ďáblice, Úřad městské části, Osinalická 1104/13, 182 02 Praha-Ďáblice nejpozději do 3. února 2020.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Předpokládaný nástup: 1. 3. 2020 nebo dle dohody.

Sdílet