Aktuální informace pro občany

Úřední hodiny Úřadu městské části Praha-Ďáblice pro občany: pondělí od 7:30 - 10:30 hodin, středa od 14:30 - 17:30 hodin. Úřad je zčásti pro veřejnost do odvolání uzavřen, veřejnosti slouží na dálku. Veškerá komunikace se zaměstnanci bude probíhat telefonicky a online (datovou schránkou, e-mailovou komunikací podatelna@dablice.cz). Skutečně neodkladné záležitosti pak budou řešeny po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

V případě úhrad místních poplatků, nájemného apod. prosíme o úhrady bezhotovostní formou na účet městské části:
Místní poplatek ze psů – číslo účtu: 501 855 998/6000 VS 1341, do poznámky jméno majitele psa
Nájemné – číslo účtu: 9021-501 855 998/6000 VS je uveden v evidenčních listech, popř. jméno nájemníka do poznámky
Pokud není možný bezhotovostní převod, prosíme občany o telefonický kontakt s příslušným referentem (p. Eliška Keméň, popř. Ing. Bronislava Lomozová tel. 283 910 723-5).

 

Aktuální Informace o provozní době úřadů:

Úřad Magistrátu HMP - Nová radnice na Mariánském náměstí - uzavřena pro veřejnost
Nová úřední budova na Kafkově náměstí - uzavřena pro veřejnost
Škodův palác, Jungmannova ulice – provoz omezen pouze na středy 13-16 (pouze prosklené přepážky); Podatelna 8-16; Pokladna - 8-16 a platební automaty.
Agenda řidičů a registru vozidel (BC Vyšehrad a odloučená pracoviště) – Pondělí až čtvrtek 8-16, Pátek 8-11.

Úřad městské části Praha 8, Zenklova, Praha 8 - Libeň
Úřad je otevřen pondělí a středa pouze od 13.00 do 16.00 hodin.
Platí žádost k občanům o omezení návštěv úřadu jen v opravdu naléhavých případech. V této chvíli má stejně jako na jiných místech mnoho pracovníků a pracovnic úřadu v domácí péči děti, kteří v důsledku uzavření vzdělávacích institucí nemohou do škol. Z toho důvodu může být omezeno vyřizování běžné agendy úřadu.

Sdílet