Mimořádná opatření v Praze od 1. 9. 2020

Pražská hygienická stanice reaguje na zhoršení epidemiologické situace zavedením roušek ve všech vnitřních prostorách Letiště Václava Havla a doporučením roušek ve veřejných prostorách škol a školských zařízení, a to s účinností od 1. září.

Podle avizovaného celostátního opatření budou v celé ČR povinné roušky také v prostředcích veřejné dopravy, vnitřních prostorách zařízení zdravotnických a sociálních služeb a v prostorách úřadů sloužící pro styk s veřejností. „Praha je na hranici mezi zeleným a oranžovým stupněm, proto zatím ponecháváme jen doporučení roušek ve školách. Pokud by se situace zhoršila, museli bychom přijmout širší opatření. Budeme ji neustále vyhodnocovat. Občany Prahy prosím, aby byli maximálně odpovědní a vyhýbali se velkým akcím. Nyní je to zejména v rukou Pražanů, jak se budou chovat zodpovědně,“ doplnila Zdeňka Jágrová, ředitelka pražské hygienické stanice.

1. Zákaz pohybu a pobytu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:
- v prostředcích podzemní dráhy – metra a jeho prostorech přístupných cestujícím
- ve všech zdravotnických zařízeních
- při účasti na hromadné akci nad 100 osob ve vnitřních prostorech, jestliže se daná osoba nachází méně než 1,5 metru od jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti.

2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:
- děti do dvou let věku,
- osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
- pacienty v době, kdy jsou na lůžku a není jim poskytovaná ošetřovatelská péče.

Sdílet