Mimořádná opatření v Praze od 9. 9. 2020

Hygienická stanice hl. m. Prahy NAŘIZUJE následující mimořádné opatření při epidemii na území hlavního města Prahy spočívající v:

S účinností ode dne 9. září 2020 od 0.00 hod. do odvolání:

1. Zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 0.00 a 6.00 hod. s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost; tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb.

2. Zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:
a) ve všech prostorech podzemní dráhy – placený prostor metra přístupný cestujícím,
b) ve všech vnitřních prostorech nádražních budov určených pro veřejnost, včetně nástupišť a přístupových cest k nim a prostor v budovách nacházejících se v obvodu dráhy, pokud v nich budou poskytovány služby související s drážní dopravou,
c) ve všech vnitřních prostorech budov areálu Letiště Václava Havla,
d) ve všech vnitřních prostorech provozoven určených pro prodej zboží a ve vnitřních prostorech staveb, které s nimi funkčně souvisí (např. chodby v nákupních centrech).

Zákaz podle bodu 2 se nevztahuje na:
a) děti do dvou let věku,
b) osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
c) zákaz podle bodu 2 b), 2 c) a 2 d) se nevztahuje na:
i) osoby vykonávající pracovní činnost,
ii) osoby, které konzumují stravu či nápoje v prostorách stravovacích zařízení.

 

S účinností ode dne 14. září 2020 od 0.00 hod. do odvolání:

Zákaz pohybu a pobytu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to ve společných vnitřních prostorech (např.: chodby a záchody) budov škol a školských zařízení.

Zákaz podle tohoto bodu se nevztahuje na:
a) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole,
b) osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně,
c) internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty,
d) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
e) školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
f) žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,
g) osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
h) osoby aktivně se účastnící slavnostních akademických obřadů na vysokých školách.

Hygienická stanice hl. m. Prahy UPOZORŇUJE na povinnost důsledně dodržovat režimová opatření ve zdravotnických zařízeních včetně provádění triáže při vstupu v souladu se stále platným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. března 2020.

Sdílet