ZMĚNA úředních hodin ÚMČ Praha-Ďáblice

od 12.10. do 25.10. 2020
  • Na základě usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2020 budou upraveny úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí:   8:00-10:00 a 14:45-17:45 hod.

středa:    10:00-12:00 a 14:45-17:45 hod.                          

  • Komunikace se zaměstnanci úřadu je upřed-nostňována telefonicky (centrální linky  283 910 723-5, případně přímo referentkám) nebo elektronicky  datovou schránkou, e-mailovou komunikací na adresu podatelna@dablice.cz nebo přímo referentkám.
  • Příjem veškerých dokumentů bude možný pouze prostřednictvím podatelny.
  • Vyzýváme občany, aby na úřad vstupovali pouze s rouškou či šátkem přes ústa a nos a použili dezinfekci na ruce před vstupem do prostor úřadu.

Děkujeme za pochopení.

Sdílet