Participativní rozpočet 2021 – hlasování prodlouženo do 31. července!

Projekty přihlášené do Participativního rozpočtu
Hlasovací lístek
V rámci Participativního rozpočtu 2021 se o vaši přízeň uchází 13 projektů. Nyní máme všichni šanci svým hlasem přispět k jejich realizaci. Komu dáte svůj hlas vy?

Všechny přihlášené projekty si můžete prohlédnout na projektových listech, které budou vystaveny:
1. na oknech chodby Obecního domu Ďáblice;
2. na webových stránkách MČ Praha-Ďáblice;
3. v KC Vlna.

Jak dát záměru hlas?

Hlasovat se bude prostřednictvím webového formuláře na stránkách spol. AgoraCE: participativni-rozpocet.cz/dablice

Každý hlasující má možnost rozdělit mezi jednotlivé projekty celkem 4 kladné hlasy, bude mít i možnost udělit některému projektu 2 „záporné“ body . Pevně věříme, že hlasujících udělujících pouze kladné body bude převážná většina! Záporné hlasy není třeba využívat a lze je případně udělit až po rozdělení všech kladných hlasů.

Pořadí projektů se pro každé hlasování náhodně změní tak, aby nedocházelo ke zvýhodnění nějakého projektu.

Součástí hlasování bude potvrzení prohlášení, že hlasující bydlí v Ďáblicích nebo má jiný vztah k Ďáblicím. Každý hlasující bude muset potvrdit odeslání hlasů kódem, který dostane přes SMS.

Byla doplněna možnost hlasování pomocí hlasovacích lístků. Hlasovací lístek bude otištěn v prázdninovém čísle Zpravodaje nebo je možné si jej vyzvednout na úřadě v sekretariátu nebo v KC Vlna. Vyplněné lístky bude možné vhodit tamtéž do připravených hlasovacích uren. Hlasy budou poté přičteny k elektronicky shromážděným hlasům.
Není přípustné hlasovat oběma způsoby současně, každý občan starší 15 let má pouze 1 hlas - "elektronický" nebo "papírový". 

Hlasování poběží do 31. července. 2021

Sdílet