Uzavírka ulice Kostelecká - Aktualizace 14. 9. 2021

Částečná uzavírka ulice Kostelecká

Z důvodu instalace výtlačného potrubí splaškové kanalizace pro Ďáblice v ulici Kostelecká (investor PVS, a. s., žadatel PVK, a. s.) bude úplně uzavřen jízdní pruh komunikace Kostelecká. 

12. 7. – 15. 9.: úplná uzavírka části komunikace Kostelecká prodloužena ve směru na Čakovice mezi napojením sjezdu z Cínovecké a ulicí Na Pramenech.
Vzhledem k dalším otevřeným uzavírkám v oblasti Letňan byl od 9. 9. 2021 zaveden obousměrný provoz po částečně uzavřeném úseku ulice Kostelecká.
Provoz je řízen semafory a v době dopravních špiček i obsluhou. 

Úsek komunikace Kostelecká přes Cínoveckou zůstává otevřen pouze jednosměrně!

Autobusová linka 202 ve směru Čakovice pojede po změněné trase.
K příjezdu do Ďáblic od centra doporučujeme využívat sjezd na Střížkově nebo sjezd na Březiněves.

Dne 15.9.2021 ve večerních hodinách by měly být zprůjezdněny oba jízdní pruhy po celé délce komunikace Kostelecká!

O způsobu uzavření komunikace Kostelecké pro 3. etapu budování výtlačného řadu v úseku Chřibská - most přes Cínoveckou v době od 4.10. do 30.11. není rozhodnuto.
Schválené dopravně inženýrské opatření bude zveřejněno po jeho vydání.

 

Sdílet