Použité rostlinné oleje a tuky

V žádném případě použité oleje a tuky nevylévejte do kanalizace!!!

Použité rostlinné oleje a tuky je třeba odkládat v uzavíratelných plastových obalech, nejlépe PET láhvích, do označené nádoby k tomu určené ať už na vybraném stanovišti tříděného odpadu nebo ve sběrném dvoře. 

Odevzdané rostlinné oleje a tuky jsou po vytřídění a vyčištění využívány jako druhotná surovina v chemickém průmyslu (náhrada ropných produktů, např. maziv pro stavebnictví, dřevařství nebo jako složky pro výrobu paliv a přídavků do paliv), připravuje se také využití pro výrobu energie.

Sběrné nádoby použitých jedlých olejů jsou na čtyřech stanovištích tříděného odpadu – Kostelecká, Květnová u zastávky MHD, Statková a Na Blatech. Do nádoby patří pouze takzvaný kuchyňský olej, nikoliv například vyjeté oleje z automobilů či hydraulických zařízení!

 

Sdílet