Hnědé popelnice zdarma

Hlavní město Praha poskytuje nádoby na bioodpad rostlinného původu a jejich pravidelné vyvážení od roku 2022 bezplatně ♻️

✅ Kdo si může o BIO popelnici požádat:
- vlastník objektu nebo jeho správce neboli plátce poplatku za komunální odpad.

✅ Jak si můžete požádat:
- vyplnit a odeslat formulář bio.praha.eu/formular/,
- navštívit zákaznické centrum svozové společnosti.

✅ Co potřebujete k vyplnění formuláře:
- tzv. identifikátor, což je údaj, který najdete na Prohlášení plátce poplatku nebo můžete použít variabilní symbol z vyúčtování Poplatku za komunální odpad.

✅ O co si můžete požádat:
- o speciální provětrávanou nádobu o objemu 120 litrů a 240 litrů, která je vám zapůjčena.

✅ Ukončení služby:
- vlastník objektu informuje hl. m. Prahu nebo svozovou společnost a nádobu po domluvě vrátí.

✅ Co do nádoby patří:
- pouze bioodpad rostlinného původu (tráva, listí, plevel, košťály, zbytky ovoce, zeleniny a rostlin, čajové sáčky, kávová sedlina, zemina z květináčů, drny se zeminou, větvičky, štěpka z větví, neznečištěné piliny, hobliny, seno, sláma a kůra).

❌Co do nádoby nepatří:
- všechny typy sáčků (nesmí se odkládat ani sáčky biologicky rozložitelné), obalové materiály, sklo, živočišné zbytky z kuchyní, mléčné výrobky, tuky, oleje, zvířecí exkrementy, uhynulá zvířata, peří, chlupy, vlasy, znečištěné piliny, hobliny, podestýlky, kamení.

✅ Aktuální harmonogram svozu bioodpadu:
- psas.cz/harmonogram-svozu-bioodpadu.

Sdílet