Kompenzační příspěvek za provoz skládky

ZMČ usnesením č. 185/21/ZMČ dne 15. 12. 2021 schválilo příjem žádostí o kompenzační příspěvek za provoz skládky pro rok 2022.

Finanční odbor ÚMČ Praha-Ďáblice proto upozorňuje zákonné zástupce dětí do 18 let včetně, že si mohou v období od 1. 4. do 30. 11. 2022 podat žádost o poskytnutí kompenzačního příspěvku MČ Ďáblice za provoz skládky za rok 2022.

Na děti narozené v období 1. 11. – 31. 12. 2022 lze podat žádost do 15. 1. 2023.

Podmínkou k platnému podání žádosti je trvalý pobyt dítěte a zákonného zástupce podávajícího žádost v MČ Praha-Ďáblice a věk 0–18 let včetně.

Žádosti lze doručit MČ Praha-Ďáblice osobně s občanským průkazem na podatelně MČ nebo poštou s ověřeným podpisem žadatele. MČ Praha-Ďáblice si vyhrazuje právo požadovat k doplnění oprávněnosti žádosti další doklady (např. u dětí osvojených nebo bydlících u prarodičů).

Žádost najdete v Ďáblickém zpravodaji a na odkazu https://dablice.cz/sites/default/files/jaksizaridit/zadost2022.pdf.

Sdílet