Aktuální omezení provozu na pozemních komunikacích v Ďáblicích

Omezený provoz po komunikaci Na Pramenech – předběžně od 15. 6. 2022
Přeložky kabelů PRE (NN a VN) v místě napojení výtlačného kanalizačního řadu splaškové kanalizace (investor PVS, a. s., žadatel Voltcom, a. s.)
Plánovaná částečná uzavírka komunikace. Rozsah a časový průběh omezení bude upřesněn po odsouhlasení DIO. Příjezd do ulice Na Pramenech zůstane zachován, bude však omezen vždy po jedné polovině komunikace.

 

Postupná uzavírka komunikace Statková – od 27. 6. do 11. 9. 2022
Přípojky kanalizace a vody pro jednotlivé stavební objekty po jednotlivých etapách (investor Doma-je-doma, s. r. o., žadatel Stavby Šíd, s. r. o.):
Přípojky vody:
etapa č. 1: 27. 6. – 1. 7.
etapa č. 2: 4.–8. 7.
etapa č. 3: 11.–15. 7.
etapa č. 4: 18.–22. 7.
etapa č. 5: 25.–29. 7.
Přípojky plynu:
etapa č. 1: 1.–14. 8.
etapa č. 2: 15.–28. 8.
etapa č. 3: 29. 8. – 4. 9.
etapa č. 4: 5.–11. 9.
Průjezd ulicí Statková bude v daném úseku zcela vyloučen. Přístup k zahrádkám a ostatním nemovitostem bude možný přes provizorní komunikaci vedoucí z ulice U Spojů areálem nových domků přímo na ulici Statková nad bývalým areálem Spojů (nyní Evergreen).

 

Uzavírka komunikace U Parkánu (úsek mezi kaplí a požární zbrojnicí) bude uzavřen v obou směrech – od 7. do 28. 7. 2022. Následně jednosměrný provoz směr Šenovská od 29. 7. do 18. 9. 2022.
Přechod BESIP U Parkánu – vybudování bezpečnostního prahu s přechodem pro děti, šest parkovacích stání K+R před školou, úpravy chodníků a obrubníků včetně nájezdů pro invalidy ke kapli (investor TSK Praha, žadatel INPROS Praha, a. s.)
Termín dokončení je uveden jako maximálně možný.
Provizorní přístup k nemovitostem bude zajištěn.

 

Uzavírka komunikace Legionářů (úsek Lobečská–Mšenská) – 6.–19. 7. 2022
Přípojky kanalizace a vody (investor Ing. Koníček a Mgr. Chytková, žadatel Ing. Krejčová)
Průjezd ulicí Legionářů směr Kokořínská bude ZCELA UZAVŘEN. Vjezd do ulice Lobečská bude možný. Objízdná trasa ulicí Ďáblická a Kokořínská. Provoz bude znovu obnoven po dokončení nových povrchů.

 

Uzavírka křižovatky Kostelecká–Chřibská v obou směrech – 15.–31. 7. 2022
Propojení výtlačného potrubí splaškové kanalizace mezi komunikacemi Chřibská a Kostelecká. Průjezd po komunikaci Kostelecká by měl být ZCELA uzavřen na dobu cca 7 dnů (investor PVS, a. s., žadatel PVK, a. s.).
Přesný termín bude znám v rámci odsouhlaseného DIO.

 

Podrobné informace včetně plánků DIO naleznete na elektronické úřední desce MČ (dablice.cz/uredni-deska), vyvěšeny jsou na úřední desce vedle vchodu do úřadu.

Sdílet