Aktuální omezení provozu na pozemních komunikacích v Ďáblicích

Aktualizace 1. 8. 2022 (U Parkánu)

Aktuálně: obousměrná uzavírka komunikace U Parkánu (úsek mezi kaplí a požární zbrojnicí) bude prodloužena do cca konce srpna. Důvodem jsou práce na napojení na stávající kanalizační řady v ulici U Parkánu.
Následně bude zachován pouze jednosměrný provoz směr Šenovská do 18. 9. 2022.

  • Přechod BESIP U Parkánu – vybudování bezpečnostního prahu s přechodem pro děti, šest parkovacích stání K+R před školou, úpravy chodníků a obrubníků včetně nájezdů pro invalidy ke kapli (investor TSK Praha, žadatel INPROS Praha, a. s.)

Termín dokončení je uveden jako maximálně možný.
Provizorní přístup k nemovitostem bude zajištěn.

Postupná uzavírka komunikace Statková – od 27. 6. do 11. 9. 2022
Přípojky kanalizace a vody pro jednotlivé stavební objekty po jednotlivých etapách (investor Doma-je-doma, s. r. o., žadatel Stavby Šíd, s. r. o.):
Přípojky vody:
etapa č. 1: 27. 6. – 1. 7.
etapa č. 2: 4.–8. 7.
etapa č. 3: 11.–15. 7.
etapa č. 4: 18.–22. 7.
etapa č. 5: 25.–29. 7.
Přípojky plynu:
etapa č. 1: 1.–14. 8.
etapa č. 2: 15.–28. 8.
etapa č. 3: 29. 8. – 4. 9.
etapa č. 4: 5.–11. 9.
Průjezd ulicí Statková bude v daném úseku zcela vyloučen. Přístup k zahrádkám a ostatním nemovitostem bude možný přes provizorní komunikaci vedoucí z ulice U Spojů areálem nových domků přímo na ulici Statková nad bývalým areálem Spojů (nyní Evergreen).

UKONČENO! Uzavírka křižovatky Kostelecká – Chřibská - od 11. 7. do 24. 7. 2022

  • Propojení výtlačného potrubí splaškové kanalizace mezi komunikacemi Chřibská a Kostelecká. (investor PVS a.s., žadatel PVK. a.s.).

4a etapa – 11.7. – 15.7.: provoz bude veden jednosměrně od Ďáblické směr Čakovice. V opačném směru objížďka po Cínovecké na Ďáblickou (sjezd směr Březiněves).

4b etapa – 16.7. – 17.7. (So a Ne) a 23.7.-24.7. (So a Ne): obousměrné uzavírky ulice Kostelecká! Objízdná trasa po Ďáblické na Cínoveckou. V týdnu mezi uzavírkami průjezd po provizorním povrchu vozovky.

 

UKONČENO: Uzavírka komunikace Legionářů (úsek Lobečská–Mšenská) – 6.–19. 7. 2022
Přípojky kanalizace a vody (investor Ing. Koníček a Mgr. Chytková, žadatel Ing. Krejčová)
Průjezd ulicí Legionářů směr Kokořínská bude ZCELA UZAVŘEN. Vjezd do ulice Lobečská bude možný. Objízdná trasa ulicí Ďáblická a Kokořínská. Provoz bude znovu obnoven po dokončení nových povrchů.


Omezený provoz po komunikaci Na Pramenech – předběžně od 15. 6. 2022
Přeložky kabelů PRE (NN a VN) v místě napojení výtlačného kanalizačního řadu splaškové kanalizace (investor PVS, a. s., žadatel Voltcom, a. s.)
Plánovaná částečná uzavírka komunikace. Rozsah a časový průběh omezení bude upřesněn po odsouhlasení DIO. Příjezd do ulice Na Pramenech zůstane zachován, bude však omezen vždy po jedné polovině komunikace.
přeložky kabelů ukončeny, ale průběžné omezení trvá - budování šachty výtlačné kanalizace Š10. Průjezd zajištěn. 

 

Podrobné informace včetně plánků DIO naleznete na elektronické úřední desce MČ (dablice.cz/uredni-deska), vyvěšeny jsou na úřední desce vedle vchodu do úřadu.

Sdílet