Názvy nových ulic v areálu Doma je Doma (EVERGREEN)

Rada hlavního města Prahy schválila dne 29. 8. 2022 usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 2043 (přiloženo) k pojmenování veřejných prostranství na území hlavního města Prahy, mimo jiné týkající se názvu nových ulic v areálu EVERGREEN v Praze-Ďáblicích, katastrální území Ďáblice.

Nové názvy ulic by měly být zaevidovány do Základního registru územní identifikace adres a nemovitost do 9. 9. 2022.

U Spojů
Vychází severozápadním směrem z ulice Šenovské proti ulici U Spojů, lomí se k severovýchodu, dále se lomí k severu, prochází křižovatkou s Heřmanickou a vstupuje do Statkové.
(Použití stejného názvu i pro navazující část ulice. Prodloužení ulice U Spojů.)

Jiříkovská
Vychází severozápadním směrem z ulice U Spojů, a to z jejího k severu směřujícího úseku, lomí se k severozápadu, k severu a k východu a vstupuje do prostoru křižovatky ulic Oldřichovská a Heřmanická.
(Pojmenování podle obce Jiříkov, okres Děčín)

Heřmanická
Vychází severozápadním směrem z ulice U Spojů, a to v místě jejího zalomení k severu, prochází křižovatkou s ulicí Křižanskou a vstupuje do prostoru křižovatky Oldřichovská a Jiříkovská.
(Pojmenování podle obce Heřmanice v Podještědí)

Oldřichovská
Vychází severním směrem z místa, kde tvoří s ulicemi Jiříkovskou a Heřmanickou křižovatku tvaru T a vstupuje do Statkové.
(Pojmenování podle obce Nový Oldřichov u Kamenického Šenova)

Křižanská
Tvoří kolmou příčku ve směru SV=JZ mezi ulicemi Heřmanickou a Jiříkovskou.
(Pojmenování podle někdejší vsi Křižany, dnes části obce Světlá pod Ještědem.)

Sdílet