Nové vedení MČ

V pondělí 24. 10. proběhlo 1. ustavující zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Ďáblice.

Zvoleni byli:

Starosta: Ing. Mgr. Martin Tumpach
1..místostarostka: Mgr. Martina Postupová
2.místostarosta: Jaroslav Lehovec

Radní: MUDr. Tomáš Kneifl, David Prokeš, DiS.

Finanční výbor:
Předseda:  Václav Kotrč
Členové: Ing. Jiří Fidranský, Ing. Jiří Marušiak, Jana Rexová, Jan Vyskočil

Kontrolní výbor:
Předseda: Mgr. Jiří Kříž
Členové: Daniel Prix, RNDr. Martin Smrček, Ing. Jan Hrdlička, Ing. Miloš Růžička

Sdílet